เจ้าแม่กวนอิมแกะสลัก

จำหน่ายหินแกะสลัก หินอ่อนแกะสลัก เจ้าแม่กวนอิมแกะสลัก ราคาถูก

บริการให้คำปรึกษา ออกแบบ ผลิตและจำหน่ายหินแกะสลัก หินอ่อนแกะสลัก เจ้าแม่กวนอิมแกะสลัก ราคาถูก

เจ้าแม่กวนอิม หรือพระโพธิสัตว์กวนอิม มีรากฐานที่สืบทอดมาจากศาสนาพุทธ ตามตำนานเรื่องเจ้าแม่กวนอิม มีประวัติ และตำนานเกี่ยวข้องกับประชาชนเอเชียตะวันออก และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบหลักฐานทางวรรณกรรม และประติมากรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวความเป็นมาหลายตำนาน “เจ้าแม่กวนอิม” เป็นพระโพธิสัตว์ที่มีจิตใจเมตตาต่อชาวโลกตามหลักของพระพุทธศาสนานิกายมหายาน เชื่อว่าตำนานประวัติของเจ้าแม่กวนอิม หรือพระโพธิสัตว์กวนอิม เกี่ยวข้องกับความทุกข์ยากของคนสมัยก่อนที่พบเจอกับภาวะภัยสงครามอย่างยาวนาน การนับถือพระโพธิสัตว์ต่างๆ จึงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจยามเผชิญทุกข์ยาก ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั้นผู้คนที่ให้ความเคารพต่างนิยมหารูป งานปั้น งานแกะสลักของเจ้าแม่กวนอิม หรือพระโพธิสัตว์กวนอิมมาเคารพบูชาเสริมสิริมงคล ยึดเหนี่ยว ปลอบประโลมจิตใจ เป็นอย่างมาก

 

สอบถามรายละเอียด หรือขอดูผลงานหินแกะสลัก
หินอ่อนแกะสลัก เจ้าแม่กวนอิมแกะสลัก ราคาถูก ได้ที่

    

 

 

 

ผลงานหินแกะสลัก หินอ่อนแกะสลัก เจ้าแม่กวนอิมแกะสลัก

เจ้าแม่กวนอิมเป็นสัญลักษณ์ที่มีความสำคัญอย่างมากในวัฒนธรรมไทย ผู้คนเชื่อว่าการนำเจ้าแม่กวนอิมมาติดตัวจะมีคุณสมบัติที่ดีต่อความรัก และความสงบสุข ความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับเจ้าแม่กวนอิม หรือพระโพธิสัตว์กวนอิมได้รับการสืบทอดมาเป็นเวลานาน และยังคงอยู่ในสังคมไทยในปัจจุบัน บริษัท รัศมีแกรนิต พลัส จำกัด ร้านขายศาลพระภูมิหินอ่อน ศาลโมเดิร์นแบบใหม่ นำข้อมูลลำดับปางต่าง ๆ ของพระโพธิสัตว์กวนอิมที่มีผู้คนนิยมบูชา พร้อมความหมายอันเป็นมงคลของแต่ละปางมาแชร์ทุกท่าน เพื่อเป็นทางเลือก และไอเดียในการสั่งผลิตหินแกะสลักปางต่าง ๆ กัน

1.พระโพธิสัตว์กวนอิมปางประทานพร ปางยอดนิยม "ปางแห่งพรอันเป็นมงคล"
เจ้าแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์ (อวโลกิเตศวร) ผู้ทรงแบ่งภาคได้หลายภาค เพื่อมาโปรดสรรพสัตว์ทั้งหลาย และทรงเอื้ออารีย์แก่มวลมนุษย์ที่ได้กราบไหว้บูชาให้ประสบผลสำเร็จอันพึงปรารถนา ซึ่งปางประทานพรนี้ถือเป็นปางที่พบเห็นได้บ่อยมากที่สุด
เนื่องจากเป็นปางแห่งการปัดเป่าความทุกข์ภัยแก่ผู้ที่เดือดร้อน สามารถสวดคาถาบูชาเจ้าแม่กวนอิมให้ครบ 108 จบทุกวัน โดยตั้งจิตอธิษฐานให้แน่วแน่ ก็จะได้ผลสำเร็จอันพึงปรารถนาทุกประการ เจ้าเเม่กวนอิมปางนี้จึงเป็นปางที่มีคนนับถือกันมาก ช่วยให้คนพ้นทุกข์ ขอให้มีจิตใจเคารพบูชาอย่างซื่อตรง พร้อมท่องชื่อท่านจะได้รับการคุ้มครองให้เป็นสุข

พระโพธิสัตว์กวนอิม หรือเจ้าแม่กวนอิมปางประทานพรนั้นถือเป็นปางที่นิยมขอพรให้คุ้มครองปกปักรักษา ให้ประสบความสำเร็จในทุกประการ อีกทั้งปลอดภัยจากอุบัติภัยทั้งหลายทั้งปวง สมหวังในสิ่งที่ตนเองพึงปรารถนา และครอบครัวร่มเย็นเป็นสุข


2.พระโพธิสัตว์กวนอิมปางพันมือ ปางยอดนิยม "ปางที่สุดแห่งความเมตตา"

ตามความเชื่อนั้นพระโพธิสัตว์กวนอิม หรือเจ้าแม่กวนอิมปางพันเนตรพันกรถือเป็นที่สุดแห่งความเมตตา ช่วยปกปักษ์รักษา คุ้มครองให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ อุบัติภัยทั้งปวงแก่ผู้เคารพบูชา และครอบครัว ช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย นำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรือง ร่มเย็นเป็นสุข อุดมสมบูรณ์ อายุมั่นขวัญยืน


3.พระโพธิสัตว์กวนอิมปางเหยียบมังกร ปางยอดนิยม "ปางแห่งความสำเร็จทุกประการ"

ตามความเชื่อนั้นพระโพธิสัตว์กวนอิม หรือเจ้าแม่กวนอิมปางยืนบนมังกรนี้เหมาะสำหรับการอธิษฐานขอให้ได้เลื่อนยศ เลื่อนตำแหน่ง ความสำเร็จในทุกประการ ช่วยปกปักษ์รักษา คุ้มครองปลอดภัยจากอุบัติเหตุ อุบัติภัยแก่ผู้เคารพบูชา และครอบครัว ช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย นำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรือง ร่มเย็นเป็นสุข อุดมสมบูรณ์ อายุมั่นขวัญยืน หรือขอให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล


4.พระโพธิสัตว์กวนอิมปางประทานบุตร ปางยอดนิยม "ปางความสมหวังในการขอบุตร"

ตามความเชื่อนั้นพระโพธิสัตว์กวนอิม หรือเจ้าแม่กวนอิมปางความสมหวังในการขอบุตร เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการบุตร จะนิยมนำปางดังกล่าวนี้มากราบไว้บูชาขอพรให้มีบุตรสมหวังดังปรารถนา


5. พระโพธิสัตว์กวนอิม และลูกศิษย์ กิมท้ง และเง็กนึ้ง

รูปเคารพพระโพธิสัตว์กวนอิม หรือเจ้าแม่กวนอิม มักมีเด็กชาย และเด็กหญิง หรือพุทธสาวกเบื้องซ้าย-ขวา อยู่เคียงข้างเสมอ โดยถูกเรียกว่า “กุมารทอง (กิมท้ง)” คือเด็กชาย บางตำนานว่ากิมท้งคือบุตรชายคนรองแห่งแม่ทัพหลี่จิ้ง (เทพถือเจดีย์บิดาแห่งนาจา) นามว่า “ซ่านไฉ่” ซึ่งถวายตัวเป็นพุทธสาวกแห่งพระโพธิสัตว์กวนอิม และ “กุมารีหยก (เง็กนึ้ง)” คือเด็กสาวใช้ผู้ปวารณาเป็นข้ารับใช้พระองค์ บางตำนานกล่าวว่า เง็กนึ้งคือเจ้าหญิงมังกรนามว่า “หลงหนี่” ซึ่งเป็นพระธิดาแห่งเจ้าสมุทรผัวเจี๋ยหลัว ที่ปวารณาตนเป็นพุทธสาวกพระโพธิสัตว์กวนอิม แต่บางตำนานว่าซ่านไฉ่กับหลงหนี่เป็นพระโพธิสัตว์เลยทีเดียว

ตามความเชื่อนั้นลูกศิษย์ทั้งสองนิยมนำมาบูชาเป็นเทพสาวกเบื้องซ้าย-ขวา เป็นผู้คอยติดตาม รับใช้เจ้าแม่กวนอิม หรือพระโพธิสัตว์กวนอิม ในการบูชาเจ้าแม่กวนอิมควรถวายกิมท้ง และเง็กนึ้ง ให้ประทับเคียงข้างพระองค์เป็นผู้รับใช้สนองงานนั่นเอง

เจ้าแม่กวนอิมแกะสลัก
ลักษณะ
เจ้าแม่กวนอิมแกะสลักโดยทั่วไป

 • พระพักตร์: งดงาม อ่อนโยน เปี่ยมด้วยเมตตา
 • พระเกศา: มักม้วนเป็นเกลียวสูง ประดับด้วยพระเกี้ยวหรือชฎา
 • พระวรกาย: อรชรอ้อนแอ้น สวมฉลองพระองค์
  • พระอิริยาบถ:
  • นั่งสมาธิ บนฐานดอกบัว
  • ยืน ประทานพร
  • ประทับบนหลังมังกร

 • พุทธลักษณะ:
  เจ้าแม่กวนอิมแกะสลักปางต่าง ๆ 
  • เจ้าแม่กวนอิมแกะสลักปางประทานพร
  • เจ้าแม่กวนอิมแกะสลักปางพันกร
  • เจ้าแม่กวนอิมแกะสลักปางลอยนาวา
  • เจ้าแม่กวนอิมแกะสลักปางมหาราชลีลา


ลวดลายบนฉลองพระองค์:

 • เจ้าแม่กวนอิมแกะสลักลายดอกไม้
 • เจ้าแม่กวนอิมแกะสลักลายเทพพนม
 • เจ้าแม่กวนอิมแกะสลักลายก้านขด


ลวดลายบนฐาน:

 • ลายดอกบัว
 • ลายเมฆ
 • ลายคลื่น


ที่ บริษัท รัศมีแกรนิต พลัส จำกัด ร้านขายศาลพระภูมิหินอ่อน ศาลโมเดิร์นแบบใหม่ เราเข้าใจ และคำนึงถึงการออกแบบงานศาลโมเดิร์น เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าที่ใส่ใจในชิ้นงานหินอ่อนแกะสลักที่ทันสมัย และสง่างาม เราคือผู้ผลิต และจำหน่ายหินแกะสลักพระโพธิสัตว์กวนอิมหินอ่อน หรือเจ้าแม่กวนอิมแกะสลัก มีขนาดให้เลือกหลากหลาย สามารถเลือกซื้อได้ตามแบบดีไซน์ที่คุณชื่นชอบ โดยมีช่างชำนาญการคอยบริการก่อน และหลังการขาย เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าได้ตรงจุด เพื่อความมั่นใจว่าท่านจะได้ชิ้นงานที่ดีไซน์ที่เจ้าแม่กวนอิมแกะสลักที่สวย คลาสสิค นอกจากนี้เรายังเป็นผู้ออกแบบ ผลิต และจำหน่ายศาลพระภูมิหินอ่อน ศาลตี่จู้เอี๊ยะหินอ่อน (ตี่จู้เอี๊ยะในบ้าน) เจ้าที่หินอ่อน ศาลพระพรหมหินอ่อน ราคาถูกอีกด้วย

บริษัท รัศมีแกรนิต พลัส จำกัด ร้านขายศาลพระภูมิหินอ่อน ศาลโมเดิร์นหินอ่อน มุ่งมั่นพัฒนา สร้างสรรค์ผลงานศาลหินอ่อน เจ้าแม่กวนอิมแกะสลัก พระพุทธรูปหินแกะ และหินแกะสลักทุกชิ้น ทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเลือกหินอ่อน หินแกรนิต การขัด การเจียรปราณีต ให้สวยงามอยู่เหนือกาลเวลา และเราก็ยังคงคำนึงถึงความถูกต้องตามหลักโหราศาสตร์มาเป็นอันดับแรกเสมอ

 

 

สอบถามรายละเอียด หรือขอดูผลงานหินแกะสลัก
หินอ่อนแกะสลัก เจ้าแม่กวนอิมแกะสลัก ราคาถูก ได้ที่

    

 

เชิญชมผลงาน รัศมีแกรนิต