ศาลตี่จู้เอี๊ยะ ตี่จู้เอี๊ยะหินอ่อน

จำหน่ายศาลโมเดิร์นหินอ่อน ศาลตี่จู้เอี๊ยะ ตี่จู้เอี๊ยะในบ้าน ตี่จู้เอี๊ยะหินอ่อน ราคาย่อมเยา

สิ่งศักดิสิทธิ์ในบ้านนั้นคอยปกปักษ์รักษาสมาชิกในบ้านให้อยู่รอดปลอดภัย ร่มเย็น มั่งคั่ง และมั่งมี ในบ้านหลายหลังจึงมักจะมีศาลตี่จู้เอี๊ยะ (ตี่จู้เอี๊ยะในบ้าน) ตามวัฒนธรรมจีนติดตั้งไว้ในบ้านตามความเชื่อของคนในบ้าน ตามความเชื่อว่าหากสิ่งศักดิสิทธิ์ในบ้านร่มเย็น คนในบ้านก็จะร่มเย็นเช่นเดียวกัน ในปัจจุบันดีไซน์การแต่งบ้าน และความสวยงามภายในบ้านก็มีความสำคัญ ความสวยงามของศาลตี่จู้เอี๊ยะ จึงต้องปรับตัวให้ทันตามยุคสมัย 

ศาลตี่จู้เอี๊ยะ (ตี่จู้เอี๊ยะในบ้าน) มีลักษณะปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย ลูกค้ามีตัวเลือกให้ตอบโจทย์ตามความต้องการมากขึ้น อย่างศาลโมเดิร์น ยกตัวอย่างเช่น เจ้าที่หินอ่อน ตี่จู้เอี๊ยะหินอ่อน ตี่จู้เอี๊ยะในบ้านที่ในปัจจุบันนิยมใช้ศาลเจ้าที่หินอ่อน ตี่จู้เอี๊ยะหินอ่อนมากขึ้น เพราะหินอ่อนมีความแข็งแรงทนทาน แข็งแกร่ง ที่สำคัญเหมาะกับสไตล์บ้านเรือนยอดนิยมในปัจจุบัน หินอ่อนเป็นหินที่มีความสวยงาม เมื่อนำมาทำเป็นศาลตี่จู้เอี๊ยะ จึงทำให้ดูดี มีมูลค่า และยังทำให้มีราคาค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับศาลเจ้าที่อื่น ๆ ทั่วไป

โดยปกติแล้วศาลโมเดิร์นที่ทำจากหินอ่อนเหล่านี้จะมีราคาสูงกว่าศาลตี่จู้เอี๊ยะที่ทำจากปูน หรือไม้เพียงอย่างเดียว ซึ่งรับอิทธิพลมาจากทางตะวันตก ศาลโมเดิร์นที่ทำมาจากหินอ่อนย่อมเหมาะสมกลมกลืน เข้ากับธีม หรือสไตล์ของบ้านหลังนั้นได้เป็นอย่างดี อีกทั้งตี่จู้เอี๊ยะหินอ่อนยังมีคุณสมบัติแข็งแรง คงทน แม้ว่าศาลตี่จู้เอี๊ยะหินอ่อนจะมีราคาค่อนข้างสูง เมื่อเทียบกับศาลเจ้าที่หินอ่อนประเภทไม้แล้ว แต่ตี่จู้เอี๊ยะหินอ่อนก็มีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า และยังลดปัญหาปลวกกินเนื้อไม้ และไฟไหม้ได้อีกด้วย

 

สอบถามรายละเอียด หรือขอดูผลงานศาลตี่จู้เอี๊ยะ ตี่จู้เอี๊ยะในบ้าน ตี่จู้เอี๊ยะหินอ่อน ราคาถูก ได้ที่

      

 

ผลงานศาลตี่จู้เอี๊ยะ ตี่จู้เอี๊ยะในบ้าน ตี่จู้เอี๊ยะหินอ่อนโมเดิร์น 

ศาลตี่จู้เอี๊ยะ ศาลเจ้าที่ในบ้าน (ตี่จู้เอี๊ยะในบ้าน) ของคนไทยเชื้อสายจีน
ศาลตี่จู้เอี๊ยะ (ตี่จู้เอี๊ยะในบ้าน) หรือที่คนไทยเชื้อสายจีนเรียกกันสั้นๆ ว่า "ศาลเจ้าที่" เป็นเครื่องสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อว่าเป็นเทพเจ้าผู้ปกปักรักษาบ้านเรือน และครอบครัว ศาลตี่จู้เอี๊ยะมักตั้งอยู่ในห้องโถง หรือห้องรับแขกในบ้านของคนไทยเชื้อสายจีน เพื่อเป็นการแสดงความเคารพ และระลึกถึงเทพเจ้าผู้ปกปักรักษา


ความหมายของศาลตี่จู้เอี๊ยะ ศาลเจ้าที่ในบ้าน (ตี่จู้เอี๊ยะในบ้าน)
คำว่า "ตี่จู้เอี๊ยะ" มาจากภาษาจีนแต้จิ๋ว โดย "ตี่" แปลว่า "ที่ดิน" และ "จู้เอี๊ยะ" แปลว่า "เทพเจ้า" ดังนั้น ศาลตี่จู้เอี๊ยะจึงหมายถึง "ศาลเทพเจ้าผู้ปกปักรักษาที่ดิน" นั่นเอง

ความเชื่อเกี่ยวกับศาลตี่จู้เอี๊ยะ ศาลเจ้าที่ในบ้าน (ตี่จู้เอี๊ยะในบ้าน)
คนไทยเชื้อสายจีนมีความเชื่อว่า ศาลตี่จู้เอี๊ยะ (ตี่จู้เอี๊ยะในบ้าน) เป็นตัวแทนของเทพเจ้าผู้ปกปักรักษาบ้านเรือนและครอบครัว การตั้งศาลตี่จู้เอี๊ยะในบ้านจึงถือเป็นการแสดงความเคารพ และระลึกถึงเทพเจ้าผู้ปกปักรักษา เพื่อให้เทพเจ้าคุ้มครองให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข ปราศจากภยันตราย

หลักการตั้งศาลตี่จู้เอี๊ยะ ศาลเจ้าที่ในบ้าน (ตี่จู้เอี๊ยะในบ้าน)
หลักการตั้งศาลตี่จู้เอี๊ยะมีดังนี้

 • ตั้งศาลตี่จู้เอี๊ยะ (ตี่จู้เอี๊ยะในบ้าน) ให้ติดกับพื้น เพื่อให้เทพเจ้าได้รับพลังงานจากธาตุดิน
 • ด้านหลังศาลตี่จู้เอี๊ยะ (ตี่จู้เอี๊ยะในบ้าน) ไม่ควรอยู่ติดกับประตู, บันได, ห้องน้ำ, ห้องครัว หรือเตาไฟ ควรพิงด้านใดด้านหนึ่งไว้ และไม่มีการเคลื่อนย้าย
 • ด้านหน้าศาลตี่จู้เอี๊ยะ (ตี่จู้เอี๊ยะในบ้าน) ควรเปิดโล่ง และมีแสงสว่างเพียงพอ เพื่อเปิดรับโชคลาภ
 • ด้านบนศาลตี่จู้เอี๊ยะ (ตี่จู้เอี๊ยะในบ้าน) ไม่ควรมีคานบ้านหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นติดตั้งอยู่ เนื่องจากตี่จู้เอี๊ยะจะถูกลดทอนพลังลงไป
 • ด้านล่างศาลตี่จู้เอี๊ยะ (ตี่จู้เอี๊ยะในบ้าน) ต้องเป็นพื้นธรรมดาไม่มีฐานรอง อาจหาแผ่นเงิน แผ่นทอง หรือเพชรมาใส่ไว้ด้านล่างเพื่อช่วยเสริมพลัง

การไหว้ศาลตี่จู้เอี๊ยะ ศาลเจ้าที่ในบ้าน (ตี่จู้เอี๊ยะในบ้าน) ควรกระทำในวันไหว้เจ้าที่ หรือวันตรุษจีน โดยควรเตรียมเครื่องไหว้ต่างๆ ดังนี้

 • ผลไม้ 5 อย่าง
 • ขนมไหว้เจ้า
 • กระดาษเงินกระดาษทอง
 • ธูป เทียน

ขั้นตอนการไหว้ศาลตี่จู้เอี๊ยะ ศาลเจ้าที่ในบ้าน (ตี่จู้เอี๊ยะในบ้าน) มีดังนี้

 • จุดธูปและเทียน
 • ไหว้เทพเจ้าตี่จู้ 3 ครั้ง
 • ไหว้เทพเจ้ากวนอู 1 ครั้ง
 • ถวายเครื่องไหว้
 • อธิษฐานขอพร
 • เผากระดาษเงินกระดาษทอง

ข้อดีของศาลตี่จู้เอี๊ยะหินอ่อน

 • ตี่จู้เอี๊ยะหินอ่อนแข็งแรง และทนทาน
 • ตี่จู้เอี๊ยะหินอ่อนสวยงาม และหรูหรา
 • ตี่จู้เอี๊ยะหินอ่อนสื่อถึงความมั่นคง และความมั่งคั่ง


การไหว้ศาลตี่จู้เอี๊ยะ ศาลเจ้าที่ในบ้าน (ตี่จู้เอี๊ยะในบ้าน) อย่างถูกต้อง และสม่ำเสมอ จะช่วยเสริมสิริมงคลให้กับบ้านเรือน และครอบครัว ช่วยให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข ปราศจากภยันตรายa


บริษัท รัศมีแกรนิต พลัส จำกัด ร้านขายศาลพระภูมิหินอ่อน ศาลโมเดิร์นแบบใหม่ ให้บริการจำหน่ายศาลแกะสลัก ศาลตี่จู้เอี๊ยะ ตี่จู้เอี๊ยะในบ้าน ตี่จู้เอี๊ยะหินอ่อน รวมถึงงานหินแกะสลักแบบต่าง ๆ ทั้งพระพุทธรูปหินแกะ พระแกะสลัก เจ้าแม่กวนอิมแกะสลัก ช้างแกะสลัก สิงโตแกะสลัก พิถีพิถันงานแกะสลักทุกชิ้น ทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเลือกหินอ่อน หินแกรนิต การขัด การเจียรปราณีต สวยงามอยู่เหนือกาลเวลา

เรายินดีให้คำแนะนำงานศาลโมเดิร์น ศาลตี่จู้เอี๊ยะ ตี่จู้เอี๊ยะในบ้าน ตี่จู้เอี๊ยะหินอ่อนอย่างมืออาชีพ ดูแล และให้บริการโดยทีมงาน และช่างผู้ชำนาญงานด้านงานหินอ่อน หินแกรนิตตัวจริง ด้วยประสบการณ์ในวงการนี้มาอย่างยาวนาน เราจึงสามารถให้คำปรึกษาแนะนำ และเป็นผู้ช่วยให้คุณเลือกศาลตี่จู้เอี๊ยะหินอ่อนให้ตรงกับความต้องการได้ง่ายดายยิ่งขึ้น นอกจากนี้ทางเรามีผู้เชี่ยวชาญภาษาจีน สามารถให้คำปรึกษาได้ การันตีคุณภาพ และผลงานศาลเจ้าที่หินอ่อน ราคาถูก และถูกต้องตามหลักสถาปัตยกรรม

 

สอบถามรายละเอียด หรือขอดูผลงานศาลตี่จู้เอี๊ยะ ตี่จู้เอี๊ยะในบ้าน ตี่จู้เอี๊ยะหินอ่อน ราคาถูก ได้ที่

      

เชิญชมผลงาน รัศมีแกรนิต