หลักการออกแบบศาลพระพรหมหินอ่อน พร้อมวิธีสักการะที่ถูกต้อง

เกร็ดความรู้ การออกแบบศาลพระพรหมหินอ่อน พร้อมวิธีการสักการะพระพรหมที่ถูกต้อง

 

ท้าวมหาพรหม หรือพระพรหมเป็นหนึ่งในสามเทพผู้ยิ่งใหญ่ตามความเชื่อของศาสนาพรหมณ์ฮินดู มี 4 พักตร์ 4 กร (4 หน้า 4 มือ) ถือศาสตราวุธประจำกาย 4 อย่าง คือ ไม้เท้า หม้อน้ำ คัมภีร์ และดอกบัว หรือบางตำราอาจกล่าวว่าพระองค์มีอาวุธอื่นอีกหลากหลาย มีลูกประคำคล้องพระศอ และมีหงส์เป็นพาหนะ เนื่องจากพระพรหมเป็นเทพผู้มีความเมตตา และเทพผู้สร้าง จึงเชื่อว่าการตั้งศาลพระพรหมในสถานที่สำคัญจะทำให้ผู้ที่อยู่อาศัย หรือกิจการการค้า ธุรกิจต่าง ๆ รุ่งเรือง ประสบแต่สิ่งดี ๆ ปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง ดังนั้นคนไทยจึงนิยมตั้งศาลพระพรหมไว้ในบริเวณอาคาร สถานที่สำคัญ ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล เป็นต้น

หลักการออกแบบศาลพระพรหมหินอ่อน
ปัจจุบันเจ้าของอาคารนิยมเลือกแบบศาลพระพรหมหินอ่อนให้ออกมาในรูปแบบของศาลโมเดิร์น แต่ถึงจะมีการปรับเปลี่ยนการออกแบบให้อยู่ในรูปของศาลโมเดิร์นที่ทันสมัยก็ยังไม่ทิ้งความเชื่อดั้งเดิมนั่นก็คือการออกแบบให้อยู่ในรูปของวิมานของเทพชั้นสูง

หลักการออกแบบศาลพระพรหมหินอ่อนคือ ต้องเปิดซุ้มทางเข้าขนาดใหญ่ทั้ง 4 ด้าน ต่างจากศาลพระภูมิหินอ่อนที่นิยมปิดทึบ 3 ด้าน เนื่องจากพระพรหมมี 4 พักตร์ และหัน 4 ฝั่ง เมื่อท่านประทับอยู่ภายในศาลต้องสอดส่องบริเวณต่าง ๆ ให้ทั่ว จึงต้องทำการเปิดซุ้มให้โล่งคล้ายศาลากลางแจ้ง นอกจากนี้สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือ การตั้งศาลพระพรหมต้องมีเสาค้ำแบบเสาเดี่ยว มาจากความเชื่อเรื่องการยกวิหารประทับบนยอดเขาพระสุเมรุ นอกจากนี้ยังเป็นการปรับเปลี่ยนมาจากสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมของศาลเจ้าที่หินอ่อนต่าง ๆ เพื่อนำมายกศาลพระพรหมหินอ่อนให้สูงขึ้น นอกจากนี้บางคนอาจมีความเชื่ออย่างการสร้างศาลให้มีความสูงตามระดับสายตาของเจ้าของบ้าน อาคาร หรือสถานที่แห่งนั้น ๆ ด้วย

ปัจจุบันมีการออกแบบศาลพระพรหมหินอ่อนหลากหลายรูปแบบ บางส่วนก็ยังคงรูปแบบวิมานเทพชั้นสูงแบบไทยเอาไว้ บางส่วนก็มีการปรับให้อยู่ในรูปของศาลโมเดิร์นมากขึ้นแต่ก็ยังคงไม่ทิ้งหลักการเดิม นอกจากนี้ยังมีให้เลือกหลายขนาดตามขนาดของพื้นที่ และอาคาร นอกจากนี้ศาลพระพรหม ยังมีหลากหลายราคาขึ้นอยู่กับขนาด และความประณีตของชิ้นงาน สามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมตามงบประมาณของเราด้วย

วิธีสักการะศาลพระพรหมที่ถูกต้อง
นอกจากการออกแบบศาลพระพรหมหินอ่อนแล้ว สิ่งสำคัญที่เร้ต้องรู้ก็คือการสักการะบูชาที่ถูกต้อง เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล ช่วยส่งเสริมให้เกิดสิ่งดี ๆ ในชีวิต ทำมาค้าขายประสบความสำเร็จ มีความเจริญรุ่งเรือง และมีแต่ความสุข ความเจริญ แคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายใด ๆ ทั้งปวง

การเลือกวันไหว้สักการะศาลพระพรหม
การไหว้พระพรหมนั้นสามารถไหว้ได้ทุกวันตามความสะดวก แต่ตามความเชื่อจะไม่ไหว้พระพรหมในวันพระ เนื่องจากเชื่อว่าพระองค์จะเสด็จไปปฏิบัติธรรมทำให้อาจไม่ได้ยินคำขอของผู้ที่มาไหว้นั่นเอง

การเตรียมของไหว้สักการะศาลพระพรหม
สำหรับของไหว้พระพรหมให้เตรียมดังนี้
1.ดอกไม้ เลือกดอกไม้กลิ่นหอมอ่อน ๆ อย่างดอกมะลิ ดอกบัว ดอกโมกข์ หรือดอกดาวเรือง เป็นต้น
2.กำยาน และธูป สามารถเลือกจุดได้ทุกกลิ่น
3.อาหาร ควรเลือกเป็นขนมหวานรสชาติอ่อน เน้นรสแบบธรรมชาติ ห้ามถวายเนื้อสัตว์เด็ดขาด
4.ผลไม้ สามารถถวายผลไม้ได้ทุกชนิด ส่วนใหญ่นิยมถวายมะพร้าว สาลี่ ชมพู่ หรือกล้วย เนื่องจากมีความหมายดี ถือเป็นผลไม้มงคลที่นิยมนำมาถวายเจ้าที่หินอ่อน เพื่อความเป็นสิริมงคลด้านต่าง ๆ

บทสวดสักการะพระพรหม
การไหว้พระพรหมต้องเริ่มจากการสวดบูชาพระพิฆเนศก่อน โดยกล่าวคาถาว่า “โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา” เพื่อขอพรให้ประสบความสำเร็จด้านต่าง ๆ สมหวังตามความปรารถนา จากนั้นจึงกล่าวคำบูชาพระพรหมต่อ ดังนี้ “โอม อหัม ปรัหมา อัสมิ” ซึ่งเป็นคาถาบูชาพระพรหมแบบย่อ แต่หากใครอยากกล่าวแบบเต็ม สามารถกล่าวดังนี้

“โอมปะระเมสะนะมัสการัม องการะนิสสะวะ รัง พรหมเรสสะยัม
ภูปัสสะวะวิษณุ ไวยะทานะโมโทติลูกปัมทะระมา ยิกยานัง
ยะไวยะลา คะมุลัม สะทา นันตะระ วิมุสะตินัน นะมัตเต
นะมัตเตร จะ อะการัง ตโถวาจะ เอตามาตาระยัต ตะมัน ตะรามา
กัตถะนารัมลา จะสะระวะ ปะติตัม สัมโภพะกลโล ทิวะทิยัม มะตัมยะ”

และเนื่องจากพระพรหมมี 4 พักตร์ เราจึงต้องไหว้ทุกทิศให้ครบ โดยเริ่มจากพักตร์แรกแล้วจึงเวียนไปทางขวา จนกว่าจะไหว้ครบ

ความเชื่อเรื่องการไหว้แต่ละพักตร์

พักตร์ที่ 1 ทางด้านทิศเหนือ เชื่อว่าไหว้เพื่อขอพรด้านการเรียน การงาน การเลื่อนขั้น และอำนาจบารมี ของไหว้คือธูป 16 ดอก เทียน 9 เล่ม ดอกบัว 9 ดอก และน้ำ 1 ขวด

พักตร์ที่ 2 ทางด้านทิศตะวันออก เชื่อว่าไหว้เพื่อขอพรด้านทรัพย์สิน อสังหาริมทรัพย์ รวมถึงขอพรให้ได้เงินที่ถูกหยิบยืมไปกลับคืนมา ของไหว้เป็นธูป 36 ดอก เทียน 9 เล่ม ดอกบัว 9 ดอก และน้ำ 1 ขวด

พักตร์ที่ 3 ทางด้านทิศใต้ เชื่อว่าไหว้เพื่อขอพรด้านครอบครัวและสุขภาพ ของไหว้เป็นธูป 39 ดอก เทียน 9 เล่ม ดอกบัว 9 ดอก และน้ำ 1 ขวด

พักตร์ที่ 4 ทางด้านทิศตะวันตก เชื่อว่าไหว้เพื่อขอพรด้านเงินทอง โชคลาภ การเสี่ยงดวง และการขอลูก ของไหว้เป็นธูป 19 ดอก เทียน 9 เล่ม ดอกบัว 9 ดอก และน้ำ 1 ขวด

เนื่องจากพระพรหมเป็นเทพผู้ยิ่งใหญ่ มีพลังอำนาจมาก และยังมีความเมตตาให้กับมวลมนุษย์ จึงนิยมตั้งศาลพระพรหมหินอ่อนไว้ในอาคารสำนักงาน ห้างร้าน และสถานที่สำคัญ เพื่อความเป็นสิริมงคลในสถานที่นั้น ๆ ดังนั้นผู้ที่กำลังต้องการตั้งศาลพระพรหม อย่าลืมเลือกศาลที่ออกแบบมาอย่างถูกต้อง เหมาะสม และไหว้อย่างถูกวิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตของเราด้วย

ร้านขายศาลพระภูมิ รัศมีแกรนิต พลัส ผู้ผลิต และจำหน่ายศาลโมเดิร์น ศาลหินอ่อน ศาลพระพรหม ศาลพระภูมิ ศาลตี่จู้เอี๊ยะ ศาลเจ้าที่ ราคาถูก ดีไซน์โมเดิร์น

หากคุณกำลังมองหางานศาลโมเดิร์น บริษัท รัศมีแกรนิต พลัส จำกัด ร้านขายศาลพระภูมิรูปแบบใหม่ บริการออกแบบ และผลิตศาลพระภูมิหินอ่อน ตี่จู้เอี๊ยะหินอ่อน (ตี่จู้เอี๊ยะในบ้าน) ศาลพระพรหมหินอ่อน เจ้าที่หินอ่อน และสินค้าหินแกะสลักอีกหลากหลายประเภท ทั้งพระพุทธรูปหินแกะสลัก พระแกะสลัก ช้างแกะสลัก สิงโตแกะสลัก เป็นต้น งานแกะสลักอย่างถูกต้องตามหลักโหราศาสตร์ มีบริการก่อน และหลังการขาย เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าได้ตรงจุด เพื่อความมั่นใจว่าท่านจะได้งานศาลโมเดิร์นที่ดีไซน์ที่สวย คลาสสิค สร้างสรรค์ชิ้นงานศาลโมเดิร์นอย่างพิถีพิถัน ตั้งแต่ขั้นตอนแรก ทั้งการเลือกหินอ่อน การขัด และการเจียร พร้อมบริการจัดส่ง และติดตั้งทั่วประเทศไทย และทั่วโลก

 

สอบถามรายละเอียดงานศาลโมเดิร์น ศาลพระภูมิหินอ่อน เจ้าที่หินอ่อน ตี่จู้เอี๊ยะหินอ่อน ศาลพระพรหมหินอ่อน
หินอ่อนแกะสลักประเภทอื่น ๆ เช่น พระพุทธรูปหินแกะ พระแกะสลัก ช้างแกะสลัก สิงโตแกะสลัก เจ้าแม่กวนอิมแกะสลัก ฯลฯ

โทร. 092-626-6424 (คุณภู), 092-424-4264 (คุณเก้า)
Email: rassameegranit@gmail.com