หลักการตั้งศาลพระพรหม และรูปเคารพที่ถูกต้อง

หลักการตั้งศาลพระพรหม และรูปเคารพ เสริมสิริมงคลให้ชีวิต

ศาลพระพรหมหินอ่อน

 

ศาลเจ้าที่ถือเป็นส่วนหนึ่งในบ้าน อาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ของคนไทย เนื่องจากคนไทยมีความเชื่อเกี่ยวกับเทพ ที่คอยปกป้องคุ้มครองอยู่รอบตัว โดยหากเป็นคนไทยเชื้อสายอินเดีย หรือได้รับวัฒนธรรมจากอินเดีย ก็จะมีการตั้งศาลพระพรหมบริเวณต่าง ๆ ของอาคารบ้านเรือน มีความเชื่อกันว่าศาลพระพรหมจะช่วยปกป้องคุ้มครองให้แคล้วคลาดจากภัยอันตราย ให้ชีวิตมีแต่ความราบรื่น

โดยปัจจุบันศาลพระพรหม ก็จะไม่ได้มีรูปแบบออกแนวโบราณสถาณมากนัก เนื่องจากยุคสมัยเปลี่ยนไป แนวคิดใหม่ก็เกิดขึ้น มีทั้งศาลพระพรหมหินอ่อน ศาลโมเดิร์น ซึ่งจะช่วยให้เกิดความรู้สึกที่ไม่น่ากลัว หรือขลังจนเกินไป เน้นความสบายตา ทันสมัยแต่ยังคงความน่าเลื่อมใสศรัทธาอยู่ และถึงแม้สไตล์การออกแบบจะเปลี่ยนไป แต่หลักการตั้งศาลพระพรหมที่ถูกต้อง ถูกหลักนั้นยังมีความจำเป็น โดยหลักการตั้งศาลพระพรหม ขึ้นอยู่กับหลากหลายปัจจัย ในบทความนี้บริษัท รัศมีแกรนิต พลัส จำกัด ร้านขายศาลพระภูมิ จะขอพูดถึงหลักการตั้งศาลพระพรหม และรูปเคารพที่ถูกต้อง เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป

หลักการตั้งศาลพระพรหม ศาลพระพรหมหินอ่อน และรูปเคารพที่ถูกต้อง
หลักการตั้งศาลพระพรหม ศาลพระพรหมหินอ่อนที่ถูกต้อง ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย โดยจำเป็นจะต้องศึกษาก่อนการตั้งศาล เพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหา จนต้องทำการย้ายศาลพระพรหมในภายหลัง หลักการตั้งศาลพระพรหมที่ถูกต้อง สามารถทำได้ดังนี้

การเลือกพื้นที่ หรือบริเวณที่ตั้ง

 • ควรตั้งให้มีความห่างจากตัวอาคาร หรือตั้งแยกคนละพื้นดินกับพื้นของตัวบ้าน หรืออาคาร
 • การตั้งศาลพระพรหม ศาลพระพรหมหินอ่อน ศาลโมเดิร์น หากเป็นพื้นที่ ๆ ค่อนข้างจำกัด ไม่สามารถหาพื้นที่บริเวณรอบบ้าน หรืออาคารได้ สามารถตั้งศาลพระพรหมบนชั้นดาดฟ้าของอาคารได้
 • ควรเป็นที่โล่งแจ้ง ไม่มีตัวอาคาร หรือต้นไม้ใหญ่มาบดบัง
 • บริเวณที่ตั้งศาลพระพรหม ควรเป็นบริเวณที่ไม่ถูกเงาสะท้อนของตัวอาคารทอดลงมาทับ
 • ควรตั้งให้อยู่คนละมุมกับห้องน้ำโดยสิ้นเชิง หรือตั้งให้ห่างจากบริเวณห้องน้ำให้มากที่สุด
 • ไม่ควรตั้งศาลบริเวณที่ตรงกับประตูหน้าบ้าน หรือทางเข้าบ้าน ควรตั้งทแยงมุมกับประตูหน้าบ้าน
 • หากเป็นบ้านที่มีกำแพง หรือรั้วให้ตั้งศาลพระพรหมห่างจากกำแพง อย่างน้อยประมาณ 1 เมตร
 • ศาลพระพรหม เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไม่ควรตั้งอยู่ที่ต่ำจนเกิน โดยหากสามารถยกระดับตั้งศาลพระพรหมให้มีความสูงขึ้น ก็ควรทำเป็นอย่างยิ่ง อาจสูงจากพื้นดินอย่าง 1 คืบ
 • ควรตั้งศาลพระพรหม ศาลพระพรหมหินอ่อน ศาลโมเดิร์น ให้อยู่เหนือระดับสายตาของผู้คนขึ้นไปเล็กน้อย
 • บริเวณที่ตั้งศาลพระพรหมควรเป็นบริเวณที่สามารถเห็นได้อย่างชัดเจน อาจจะเป็นหน้าบ้าน หน้าอาคาร ส่วนกลางของหมู่บ้าน เป็นต้น
 • ควรเลือกเทวาลัยที่เปิดออกทั้งสี่ทิศ ให้สามารถเห็นองค์พระพรหมได้อย่างชัดเจน
 • ไม่ควรตั้งตั้งศาลพระพรหม ศาลพระพรหมหินอ่อน บริเวณที่ส่งกลิ่นเหม็น เช่น ถังขยะ ท่อน้ำเสีย เป็นต้น

การเลือกทิศทางการตั้งศาลพระพรหม ศาลพระพรหมหินอ่อน และรูปเคารพ

 • ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นทิศที่ดีที่สุดสำหรับการตั้งศาลพระพรหม หากมีการตั้งศาลพระพรหม ศาลพระพรหมหินอ่อน ตามทิศดังกล่าว ก็จะเกิดความสวยงาม น่ามอง คนในบ้าน หรือผู้คนที่มากราบไหว้ก็จะพบแต่ความเจริญรุ่งเรืองตลอดไป ทั้งในด้านหน้าที่การงาน โชคลาภ
 • ทิศบูรพา หรือทิศตะวันออก หากตั้งศาลพระพรหมไปทิศนี้ ก็จะพบเจอความเจริญรุ่งเรืองใน 100 ปีแรก หลังจากนั้นก็จะเสื่อมลง บางครั้งอาจถึงขั้นหาความสุขความเจริญในชีวิตไม่ได้
 • ทิศอาคเนย์ หรือทิศตะวันออกเฉียงใต้ หากตั้งศาลพระพรหมไปทิศนี้ ชีวิตจะมีความเจริญรุ่งเรืองใน 50 ปีแรก หลังจากนั้นก็จะพบเจอแต่ปัญหา ไม่มีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต
 • ทิศตะวันตก และทิศทิศทิศใต้ ถือเป็นทิศต้องห้ามในการตั้งศาลพระพรหม ไม่ควรตั้งศาลไปทางทิศนี้เป็นอันขาด

การปักเสาตั้งศาลพระพรหม

 • ควรเตรียมหลุมในการปักเสาให้เสร็จเรียบร้อย 1 วัน ก่อนเริ่มพิธี
 • ผู้ประกอบพิธีกรรมในการปักเสาตั้งศาลพระพรหม ควรเป็นผู้ปฏิบัติธรรม มีศีลธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต จึงจะส่งผลให้การตั้งศาลพระพรหม ศาลพระพรหมหินอ่อนเกิดผลดี หากเจ้าบ้าน หรือเจ้าของอาคารต้องการเป็นผู้ทำพิธีกรรมเอง ก็สามารถทำได้ โดยต้องศึกษาขั้นตอนอย่างละเอียด และจะต้องถือศีลกินเจ 3-7 วัน
 • เตรียมรายการของมงคลใส่หลุม ดังนี้ เหรียญเงิน เหรียญทอง ใบเงิน ใบทอง ใบนาค ใบรัก ใบมะยม ใบนางกวัก ใบนางคุ้ม ใบกาหลง ดอกบานไม่รู้โรย ดอกพุทธรักษา โดยใช้จำนวนอย่างละ 9 และใช้ไม้มงคล 9 ชนิด แผ่นเงิน ทอง นาค 1 ชุด , พลอยนพเก้า 1 ชุด โดยรายการของมงคลดังกล่าวเป็นสิ่งที่นิยมใช้ปัจจุบัน หากใครมีความเชื่อว่าจะต้องใส่รายการมงคลอื่น ก็สามารถเพิ่มเติมได้
  การหลบหลุมในการปักเสาตั้งศาลพระพรหม ศาลพระพรหมหินอ่อน สามารถทำได้โดยการใช้มือกด มีข้อห้ามว่าใช้เท้ากดโดยเด็ดขาด เนื่องจากพระพรหมเป็นเทพ การใช้เท้าเป็นการลบหลู่

ของที่ใช้ประดับตกแต่งศาลพระพรหม

 • แจกัน 1 คู่
 • ผ้าขาว 1 ผืน
 • เชิงเทียน 1 คู่
 • ผ้าผูกจะเหว็ด 1 ผืน
 • ผ้าแพร 3 สี (เขียว, แดง, เหลือง) สำหรับพันศาล 1 ชุด
 • กระถางธูป 1 ใบ
 • ฉัตรเงินฉัตรทอง 2 คู่
 • ด้ายสายสิญจน์ 1 ม้วน
 • ทองคำเปลว
 • แป้งเจิม
 • ดอกบัว 9 ดอก
 • ดอกไม้ (มาลัย 7 สี )1 ชุด

โดยการเลือกศาลพระพรหม ศาลพระพรหมหินอ่อน ควรเลือกจากร้านขายศาลพระภูมิที่มีความชำนาญ เป็นมืออาชีพ ร้านขายศาลพระภูมิ บริษัท รัศมีแกรนิต พลัส จำกัด บริการออกแบบ และผลิตศาลโมเดิร์น อย่างศาลพระพรหมหินอ่อนแล้ว ทำให้ยิ่งดูมีความสวยสง่า และคงความศักดิ์สิทธิ์เอาไว้ได้เป็นอย่างมาก เจ้าที่หินอ่อน ศาลพระภูมิหินอ่อน ตี่จู้เอี๊ยะหินอ่อน (ตี่จู้เอี๊ยะในบ้าน) และสินค้าหินแกะสลักอีกหลากหลายประเภท ทั้งพระพุทธรูปหินแกะสลัก พระแกะสลัก ช้างแกะสลัก สิงโตแกะสลัก เป็นต้น เราสร้างสรรค์ชิ้นงานศาลโมเดิร์นอย่างพิถีพิถัน ตั้งแต่ขั้นตอนแรก ทั้งการเลือกหินอ่อน การขัด และการเจียร งานแกะสลักอย่างถูกต้องตามหลักโหราศาสตร์ มีบริการก่อน และหลังการขาย เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าได้ตรงจุด พร้อมบริการจัดส่ง และติดตั้งทั่วประเทศไทย และทั่วโลก

 

สอบถามรายละเอียดงานศาลโมเดิร์น ศาลพระภูมิหินอ่อน เจ้าที่หินอ่อน ตี่จู้เอี๊ยะหินอ่อน ศาลพระพรหมหินอ่อน
หินอ่อนแกะสลักประเภทอื่น ๆ เช่น พระพุทธรูปหินแกะ พระแกะสลัก ช้างแกะสลัก สิงโตแกะสลัก เจ้าแม่กวนอิมแกะสลัก ฯลฯ

โทร. 092-626-6424 (คุณภู), 092-424-4264 (คุณเก้า)
Email: rassameegranit@gmail.com