ศิลปะการแกะสลักรูปเจ้าแม่กวนอิม

รู้จักศิลปะการแกะสลักรูปเจ้าแม่กวนอิม ก่อนเลือกซื้อเจ้าแม่กวนอิมแกะสลัก

เจ้าแม่กวนอิมแกะสลัก

 

เจ้าแม่กวนอิม หรือพระโพธิสัตว์กวนอิม มีตำนานความเป็นมามากมาย และเป็นที่รู้จักในนาม “พระนางผู้ได้ยินเสียงร้องของโลก” ทำให้เป็นที่รักมากที่สุดองค์หนึ่งในพุทธศาสนา รวมถึงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้นับถือศาสนาอื่น รวมถึงลัทธิเต๋าและลัทธิขงจื๊อด้วย เจ้าแม่กวนอิมเป็นศูนย์รวมแห่งความเมตตา และเป็นหนึ่งในเทพธิดาที่โด่งดังที่สุดในเอเชีย ทำให้หลายคนเคารพบูชา และนิยมหารูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมแกะสลักมาตั้งไว้เพื่อกราบไหว้ยังสถานที่ต่าง ๆ บริษัท รัศมีแกรนิต พลัส จำกัด ร้านขายศาลพระภูมิหินอ่อน ศาลโมเดิร์นแบบใหม่ และเจ้าแม่กวนอิมแกะสลัก เราจึงมีบทความเกี่ยวกับศิลปะการแกะสลักรูปเจ้าแม่กวนอิมมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกัน เพื่อให้คนที่สนใจเลือกได้อย่างเหมาะสม

ความเป็นมาของลักษณะของเจ้าแม่กวนอิมแกะสลัก

เจ้าแม่กวนอิมเป็นทั้งผู้พิทักษ์สตรี เด็ก กะลาสีเรือ ชาวประมง ผู้เดือดร้อน คนป่วย ผู้พิการ และคนจน โรงเรียนพุทธศาสนาบางแห่งแสดงให้เห็นว่าเจ้าแม่กวนอิมเป็นทั้งเพศชาย และหญิง แนวคิดก็คือพระโพธิสัตว์ ซึ่งเป็นผู้มีความตระหนักรู้อันยิ่งใหญ่ ซึ่งปฏิญาณว่าจะสละการตรัสรู้จนกว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายจะได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระ จึงสามารถประจักษ์ออกมาในรูปแบบใดก็ตามที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ไม่ว่าจะเป็นเพศอะไร

เจ้าแม่กวนอิมมีต้นกำเนิดในประเทศอินเดียในชื่อพระอวโลกิเตศวร พระโพธิสัตว์แห่งความเมตตาที่เป็นเพศชาย จนประเทศจีนได้เริ่มรู้จักต่อมา ทำให้เจ้าแม่กวนอิมแกะสลักเริ่มที่จะมีใบหน้าแห่งความเมตตาของผู้หญิง และเมื่อถึงศตวรรษที่ 8 รูปแบบของอวโลกิเตศวรเพศหญิงก็ได้เกิดขึ้น และในช่วงศตวรรษที่ 9 พระแม่กวนอิมได้กลายเป็นตัวแทนหลักของความเมตตาในประเทศจีน ก่อนที่ความเลื่อมใสได้แพร่กระจายไปทั่วเอเชีย จนเป็นที่รู้จักในหลายชื่อ เช่น เจ้าแม่กวนอิมในไทยและญี่ปุ่น และควอนอัมในเวียดนาม

เจ้าแม่กวนอิมแกะสลักทำจากวัสดุอะไรบ้าง

รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมแกะสลักสามารถทำจากวัสดุที่แตกต่างกัน เช่น ไม้ โลหะ เครื่องเคลือบ เรซิน และหินอ่อน หินแกรนิต โดยทั่วไปรูปปั้นโลหะของเจ้าแม่กวนอิมจะทำจากทองสัมฤทธิ์ และมีคราบลึกทำให้ดูโบราณ ทองเหลือง และทองสัมฤทธิ์ช่วยให้เห็นรายละเอียดของรูปปั้นได้มากขึ้น ในขณะที่รูปปั้นไม้เจ้าแม่กวนอิมแกะสลักด้วยมือมีลักษณะละเอียดอ่อน และเต็มไปด้วยรายละเอียด ส่วนรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมที่ทำจากหินอ่อน หินแกรนิต จะมีความสวยงาม ปราณีต ให้ความอ่อนหวาน ละมุน และเป็นที่นิยมอย่างมาก

ศิลปะของเจ้าแม่กวนอิมแกะสลัก และสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องที่เป็นที่นิยม

นอกจากการทำให้เจ้าแม่กวนอิมกลายเป็นสตรีแล้ว ตำนานท้องถิ่น และสัญลักษณ์ทางศาสนาก็เริ่มปรากฏในรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมแกะสลัก และภาพวาดของเจ้าแม่กวนอิมด้วย การแสดงศิลปะของเจ้าแม่กวนอิมแกะสลักมักเป็นรูปปั้นที่ยืนอยู่บนยอดมังกร หรือดอกบัว โดยถือองค์ประกอบสัญลักษณ์น้ำต่าง ๆ เช่น กิ่งหลิว เหยือกน้ำบริสุทธิ์ หรือดอกบัว แจกันหรือเหยือกใส่น้ำบริสุทธิ์มักอยู่ทางมือซ้าย บางครั้งก็เป็นรูปปั้นในลักษณะเทน้ำ ซึ่งเป็นหนึ่งในแปดสัญลักษณ์แห่งความโชคดีในวัฒนธรรมจีน เชื่อกันว่าแจกันบรรจุน้ำบริสุทธิ์จะสามารถบรรเทาทุกข์ และความเจ็บป่วยได้ ส่วนกิ่งหลิวมักอยู่ทางมือขวาพร้อมกับแจกันน้ำ ใช้เพื่อโปรยน้ำศักดิ์สิทธิ์ ต้นหลิวมีความหมายที่สำคัญเนื่องจากมักพบได้ตามสระน้ำ หรือทะเลสาบ และสามารถโค้งงอได้โดยไม่หัก เป็นไม้มงคลชนิดหนึ่ง และมักจะพบเห็นอยู่ในศิลปะของการแกะสลักรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม

ส่วนดอกบัวเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ในพุทธศาสนา ดอกบัวแม้จะสวยงาม แต่ก็เริ่มต้นชีวิตในตะกอนที่เป็นโคลนของสระน้ำ มนุษย์ก็เช่นกัน ชีวิตเริ่มต้นในความมืดแห่งอวิชชา แต่โดยธรรมของพระพุทธเจ้า จะช่วยนำพาความเจริญรุ่งเรืองจากความมืดมนไปสู่แสงสว่าง รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมแกะสลัก พระโพธิสัตว์ และพระพุทธเจ้า จึงมักยืน หรือนั่งบนดอกบัวขนาดใหญ่ที่ลอยอยู่เหนือน้ำ แสดงถึงการบรรลุการตรัสรู้

บางครั้งรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมแกะสลักก็รายล้อมไปด้วยมังกร ในวัฒนธรรมทางตะวันออก มังกรเป็นสัญลักษณ์ของพลังงาน น้ำ และพลังชี่ที่ไหลเวียน รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมอาจแสดงให้เห็นว่าเธอถูกล้อมรอบด้วยมังกรเพื่อแสดงถึงความเชื่อมโยงทางจิตวิญญาณของเธอกับน้ำ และสร้างให้เธอเป็นผู้อุปถัมภ์ของชาวประมง เพราะเจ้าแม่กวนอิมเป็นตัวแทนแห่งความเมตตา และความรัก ดังนั้นเราจึงมักเห็นเจ้าแม่กวนอิมแกะสลักจะยืนอยู่บนดอกบัว หรือเต่าที่ลอยอยู่บนคลื่นในทะเลนั่นเอง

นอกจากนี้ตามตำนานเล่าว่า เจ้าแม่กวนอิมพยายามอย่างหนักเพื่อบรรเทาความทุกข์ทรมานของสิ่งมีชีวิตจนศีรษะแตกออกเป็นสิบเอ็ดชิ้น ด้วยความปรารถนาที่จะช่วยเหลือ พระอมิตาภะพุทธะทรงมอบศีรษะทั้ง 11 ของเธอเพื่อใช้ในการได้ยินเสียงร้องของโลก แต่เมื่อเจ้าแม่กวนอิมได้ยินเสียงร้องทั้งหมด และยื่นมือออกไปเพื่อตอบสนองความต้องการของคนจำนวนมาก แขนทั้งสองของเธอก็แตกสลาย ครั้งนี้ อมิตาภะได้มอบแขนให้เจ้าแม่กวนอิม 1,000 แขน จึงเป็นที่มาของเจ้าแม่กวนอิมแกะสลักปางพันมือ ปางยอดนิยม ที่เป็นปางที่สุดแห่งความเมตตา เพราะช่วยปกปักษ์รักษา คุ้มครองให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ อุบัติภัยทั้งปวง ช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย และนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรือง ว่ากันว่าแม้ตอนนี้เจ้าแม่กวนอิมก็ยังคงใช้แขนเหล่านั้นเพื่อแสดงความเห็นอกเห็นใจต่อทุกคน

และสัญลักษณ์สุดท้ายที่เรามักพบในศิลปะของการแกะสลักรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมคือเจ้าแม่กวนอิมแกะสลักกำลังอุ้มทารก หรือเรียกว่าปางความสมหวังในการขอบุตร ตามความเชื่อนั้นเจ้าแม่กวนอิมปางความสมหวังในการขอบุตรจะเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการบุตร และเชื่อกันว่าหากผู้หญิงที่ไม่มีบุตรมากราบไหว้ จะขอให้มีบุตรได้สมหวังดังปรารถนา

ตำแหน่งในการวางรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมแกะสลักที่เหมาะสม

สามารถวางรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมแกะสลักได้ทั้งในบ้านและนอกบ้าน ไม่ว่าจะเป็นลานหน้าบ้าน หน้าสำนักงาน หน้าสถานที่ต่าง ๆ หรือในสวนกลางแจ้ง หากอยู่กลางแจ้ง การวางไว้ใกล้กับต้นหลิวก็เป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับตั้งรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมอย่างมาก หรือหากตั้งไว้ในบ้าน ให้วางในที่โล่ง และไม่ควรวางไว้ในพื้นที่ต่ำ เช่น ห้องน้ำ นอกจากนี้ควรถวายธูปให้กับรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมเป็นประจำอีกด้วย

เลือกสินค้าหินแกะสลักอีกหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นพระแกะสลัก ช้างแกะสลัก สิงโตแกะสลัก เจ้าแม่กวนอิมแกะสลัก ฯลฯ เลือกหินแกะสลักจาก บริษัท รัศมีแกรนิต พลัส จำกัด ร้านขายศาลพระภูมิ ผู้ออกแบบ และแกะสลักหินอ่อน เรามอบชิ้นงานศาลโมเดิร์น อาทิ ศาลพระภูมิหินอ่อน ตี่จู้เอี๊ยะหินอ่อน เจ้าที่หินอ่อน ศาลพระพรหมหินอ่อน พระพุทธรูปหินแกะที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าทุกท่าน เรามีโรงงานผลิตศาลหินอ่อน และหินแกะสลักเองทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ออกแบบ และเจียรหินอ่อนโดยช่างชำนาญการ การันตีคุณภาพสินค้า ผลงาน และความประทับใจจากลูกค้าจำนวนมาก ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และลูกค้าทั่วไปที่เคยใช้บริการจริงกับจากเรา

 

สอบถามรายละเอียดงานศาลโมเดิร์น ศาลพระภูมิหินอ่อน เจ้าที่หินอ่อน ตี่จู้เอี๊ยะหินอ่อน ศาลพระพรหมหินอ่อน
หินอ่อนแกะสลักประเภทอื่น ๆ เช่น พระพุทธรูปหินแกะ พระแกะสลัก ช้างแกะสลัก สิงโตแกะสลัก เจ้าแม่กวนอิมแกะสลัก ฯลฯ

โทร. 092-626-6424 (คุณภู), 092-424-4264 (คุณเก้า)
Email: rassameegranit@gmail.com