พาชม ความสวยงามของพระพุทธรูปหินแกะสลักปางต่าง ๆ

ชวนชมคุณค่าของพระพุทธรูปหินแกะ ศาสนศิลป์สุดประณีต ทรงคุณค่าเหนือกาลเวลา

 

พระพุทธรูป คือรูปเคารพที่ศาสนิกชนกราบไหว้บูชาเพื่อน้อมรำลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเพื่อรำลึกถึงพระรัตนไตร พระพุทธรูปเป็นศิลปะที่มีมายาวนานนับตั้งแต่อดีต มีการสร้างขึ้นโดยวัสดุที่หลากหลาย หนึ่งในนั้นคือพระพุทธรูปหินแกะที่มีความสวยงาม มีเอกลักษณ์ และยังทรงคุณค่าเหนือกาลเวลา ในบทความวันนี้ บริษัท รัศมีแกรนิต พลัส จำกัด ร้านขายศาลพระภูมิ เราจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับพระพุทธรูปปางต่าง ๆ และคุณค่าของพระพุทธรูปหินแกะกันให้มากขึ้น

พระพุทธรูปมีกี่ปาง
ปางพระพุทธรูป คือ ลักษณะของพระพุทธเจ้าในอิริยาบถต่าง ๆ สร้างขึ้นตามความเชื่อทางพุทธศาสนา โดยเริ่มจากช่างในสมัยโยนก (ประมาณพ.ศ.863-1023) ซึ่งเป็นชาวกรีกกลุ่มแรกที่กำหนดรูปแบบปางพระพุทธรูป จากนั้นชาวอินเดียใต้จึงได้คิดปางพระพุทธรูปขึ้นอีกจำนวนมาก และแพร่แนวคิดเข้ามายังประเทศไทยของเราด้วย โดยปางพระพุทธรูปที่เรารู้จักดี ก็คือ

1. พระพุทธรูปปางสมาธิ (ปางตรัสรู้)
พระพุทธรูปปางสมาธิ หรือปางตรัสรู้ เป็นพระพุทธรูปอิริยาบถประทับสมาธิ พระหัตถ์ทั้งสองวางหงายซ้อนกันบนเพลา โดยพระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้าย ส่วนพระชงฆ์ หรือแข้งขวาทับพระชงฆ์ข้างซ้าย

2. พระพุทธรูปปางรำพึง
พระพุทธรูปปางรำพึง เป็นพระพุทธรูปอิริยาบถยืน พระหัตถ์ทั้งสองยกประสานประทับที่พระอุระ หรือหน้าอก โดยพระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้าย

3. พระพุทธรูปปางนาคปรก
พระพุทธรูปปางนาคปรก เป็นพระพุทธรูปอิริยาบถประทับขัดสมาธิ พระหัตถ์ทั้งสองวางหงายซ้อนกันบนพระเพลา โดยพระหัตถ์ขวาซ้อนทับพระหัตถ์ซ้าย คล้ายกับปางสมาธิ จุดเด่นที่จดจำกันได้ดีคือมีพญานาคขดร่างเป็นพุทธบัลลังก์ และแผ่พังพานเหนือเศียร

4. พระพุทธรูปปางประทานพร
พระพุทธรูปปางประทานพร เป็นพระพุทธรูปอิริยาบถประทับขัดสมาธิ พระหัตถ์ซ้ายวางหงายบนพระเพลา โดยแบฝ่าพระหัตถ์ขวายื่นออกไปวางที่เข่า

5. พระพุทธรูปปางปาลิไลยก์
พระพุทธรูปปางปาลิไลยก์ หรือป่าเลไลยก์ เป็นพระพุทธรูปอิริยาบถประทับบนก้อนศิลา พระบาททั้งสองวางบนดอกบัว พระหัตถ์ซ้ายวางคว่ำบนเข่า และพระหัตถ์ขวาวางหงาย

6. พระพุทธรูปปางปรินิพพาน
พระพุทธรูปางปรินิพพาน เป็นพระพุทธรูปอิริยาบถบรรทมตะแคงขวา หลับพระเนตร พระเศียรหนุนพระเขนยหรือหมอน ส่วนพระหัตถ์ซ้ายทอดทาบไปตามพระวรกาย พระหัตถ์ขวาวางหงายอยู่ข้างพระเขนย พระบาทซ้ายทับซ้อนพระบาทขวา เป็นอีกหนึ่งปางพระพุทธรูปที่เราพบได้บ่อย

พระพุทธรูปหินแกะปางต่าง ๆ มีคุณค่าอย่างไร?
พระพุทธรูปหินแกะสร้างความประทับใจให้กับศาสนิกชน และผู้ที่นิยมศิลปะมาอย่างยาวนานด้วยงานฝีมืออันประณีต และความสำคัญทางจิตวิญญาณ พระพุทธรูปเหล่านี้แกะสลักจากหินด้วยรายละเอียดที่สลับซับซ้อน เต็มไปด้วยความรุ่มรวยทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมที่สืบต่อกันมาสะท้อนออกมาสู่ผลงานศิลป์ ซึ่งไม่เพียงมีความสวยงามเท่านั้น แต่พระพุทธรูปหินแกะยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมความเชื่ออีกด้วย

พระพุทธรูปหินแกะเป็นข้อพิสูจน์ถึงฝีมือ และความทุ่มเทของช่างผู้แกะสลัก สร้างขึ้นจากหินประเภทต่าง ๆ เช่น หินอ่อน หินแกรนิต หรือหินทราย รูปปั้นเหล่านี้ได้รับการแกะสลักอย่างพิถีพิถันเพื่อแสดงถึงพระพักตร์อันสงบ และเมตตาของพระพุทธเจ้า ศิลปินมีความใส่ใจทุกรายละเอียดตั้งแต่สีหน้าไปจนถึงท่าทางมือ เพื่อให้มั่นใจว่ารูปปั้นแต่ละชิ้นให้ความรู้สึกสงบจากภายในและสะท้อนเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของพระพุทธเจ้าในอริยาบถต่าง ๆ ออกมาให้ชัดเจนที่สุด

กระบวนการแกะสลักหินนั้นซับซ้อน ต้องใช้เวลาฝึกฝนและเชี่ยวชาญหลายปี ช่างฝีมือใช้เครื่องมือแบบดั้งเดิม เช่น สิ่วและค้อน เพื่อปั้นหินให้เป็นรูปทรงที่ต้องการ นอกจากนี้ยังมีการใช้เทคนิคต่าง ๆ เพื่อดึงเอารายละเอียดที่ดีที่สุดออกมา สร้างรูปปั้นแกะสลักเหมือนจริงของพระพุทธเจ้า นอกจากคุณค่าทางด้านศิลปะแล้ว พระพุทธรูปหินแกะยังมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่หยั่งรากลึก โดยมีต้นกำเนิดมาจากอารยธรรมโบราณ เช่น อินเดีย จีน และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รูปปั้นเหล่านี้เป็นพยานถึงการเผยแพร่ศาสนาพุทธ และอิทธิพลต่อศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนความเป็นทางทางประวัติศาสตร์อันยาวนาน พระพุทธรูปหินแกะมีบทบาทสำคัญในการปฏิบัติทางศาสนาและ พิธี มีส่วนช่วยในด้านการทำสมาธิ และเป็นสัญลักษณ์ของคำสอนและคุณธรรมของพระพุทธเจ้า นอกจากนี้พระพุทธรูปหินแกะจำนวนมากยังมีความเกี่ยวข้องกับวัด และอารามทางพุทธศาสนาที่มีชื่อเสียง ซึ่งดึงดูดผู้แสวงบุญ และนักท่องเที่ยวด้วย

พระพุทธรูปหินแกะไม่ได้เป็นเพียงวัตถุเพื่อความงามเท่านั้น แต่ยังมีความสำคัญทางวัฒนธรรม และจิตวิญญาณอันยิ่งใหญ่ด้วย งานฝีมืออันประณีต ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ ปัจจุบันพระพุทธรูปหินแกะมีคุณค่าหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นสัญลักษณ์แห่งจิตวิญญาณของศาสนาพุทธ เป็นของสะสม หรืองานศิลปะสำหรับผู้ที่นิยมความงามเชิงพุทธอีกด้วย

เลือกพระพุทธรูปหินแกะจากช่างมืออาชีพที่ร้านขายศาลพระภูมิ รัศมีแกรนิต พลัส
รัศมีแกรนิต พลัส ร้านขายศาลพระภูมิผู้เชี่ยวชาญงานออกแบบ และผลิตศาลพระภูมิ ศาลตี่จู้เอี๊ยะ (ตี่จู้เอี๊ยะในบ้าน) ศาลเจ้าที่หินอ่อน ศาลพระพรหม และงานแกะสลักหินอ่อน เราจำหน่ายงานศาลโมเดิร์น ศาลพระภูมิหินอ่อน ตี่จู้เอี๊ยะหินอ่อน (ตี่จู้เอี๊ยะในบ้าน) เจ้าที่หินอ่อน ศาลพระพรหมหินอ่อน พระพุทธรูปหินแกะ ที่สง่างาม ทันสมัย เหมาะกับบ้าน และอาคารสมัยใหม่ นอกจากนี้ยังรวมถึงงานหินแกะสลักแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น พระแกะสลัก ช้างแกะสลัก สิงโตแกะสลัก เจ้าแม่กวนอิมแกะสลัก พระพุทธรูปหินแกะสลัก ราคาถูกในคุณภาพที่ดีที่สุด ผลิตจากโรงงาน และช่างผู้ชำนาญโดยเฉพาะ คัดสรรชิ้นงานอย่างดี บริการก่อน และหลังการขายอย่างมืออาชีพ รวมถึงคำนึงถึงความถูกต้องตามหลักโหราศาสตร์ พร้อมให้คำแนะนำและคำปรึกษาสำหรับลูกค้าทุกท่าน

 

สอบถามรายละเอียดงานศาลโมเดิร์น ศาลพระภูมิหินอ่อน เจ้าที่หินอ่อน ตี่จู้เอี๊ยะหินอ่อน ศาลพระพรหมหินอ่อน
หินอ่อนแกะสลักประเภทอื่น ๆ เช่น พระพุทธรูปหินแกะ พระแกะสลัก ช้างแกะสลัก สิงโตแกะสลัก เจ้าแม่กวนอิมแกะสลัก ฯลฯ

โทร. 092-626-6424 (คุณภู), 092-424-4264 (คุณเก้า)
Email: rassameegranit@gmail.com