ความหมายเบื้องหลังเจ้าแม่กวนอิมแกะสลักปางต่าง ๆ

รวมความหมายเบื้องหลังของเจ้าแม่กวนอิมแกะสลัก ในปางต่าง ๆ

เจ้าแม่กวนอิมแกะสลัก

 

ทุกวันนี้ เจ้าแม่กวนอิมแกะสลัก หรือพระโพธิสัตว์กวนอิมแกะสลัก เป็นหนึ่งในเทพที่ได้รับความนิยมในการเคารพบูชาเป็นอย่างมากโดยเฉพาะชาวจีน และชาวไทยที่นับถือศาสนาพุทธนิกายมหายาน เพราะรูปแกะสลักเจ้าแม่กวนอิม เป็นดั่งสัญลักษณ์แห่งความเมตตา และคำอวยพรที่จะนำทางเราไปสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จอย่างปลอดภัย และอยู่เย็นเป็นสุข ในวันนี้ เราจะมาแนะนำเกี่ยวกับเจ้าแม่กวนอิมแกะสลัก ว่ามีปางมงคลรูปแบบใดบ้าง ไปดูพร้อม ๆ กันเลย

รวมความหมายเบื้องหลังของเจ้าแม่กวนอิมแกะสลัก ในปางต่าง ๆ

เจ้าแม่กวนอิมแกะสลัก ปางประทานพร “ปางแห่งพรอันเป็นมงคล”
ปางประทานพร เป็นหนึ่งในปางที่พบเห็นได้บ่อยที่สุดในเจ้าแม่กวนอิมแกะสลัก เนื่องจากเป็นปางแห่งการปัดเป่าความทุกข์แด่ผู้ที่เดือดร้อน และมอบความเอื้ออารีย์แก่มวลมนุษย์ที่ได้กราบไหว้บูชา ตามความเชื่อนั้น เจ้าแม่กวนอิมแกะสลัก จะเป็นปางที่นิยมในการขอพรด้านการคุ้มครองปกปักรักษา ให้ประสบความสำเร็จในทุกประการ พร้อมแคล้วคลาดปลอดภัยจากอุบัติเหตุทั้งปวง และสมหวังในสิ่งที่เราปรารถนาอย่างเป็นสุข ขอเพียงแค่ผู้บูชามีจิตใจเคารพบูชาอย่างต่อเนื่อง พร้อมท่องชื่อของท่านก็จะได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นสุข

เจ้าแม่กวนอิมแกะสลัก ปางพันมือ “ปางแห่งความเมตตา”
ปางนี้มีที่มาจากในครั้งอดีตเมื่อราว 10,000 ปีก่อน ซึ่งเกิดเหตุอุทกภัยครั้งยิ่งใหญ่ ณ แม่น้ำฮวงโห ประเทศจีน ผู้คนต่างวิงวอนขออธิษฐานให้พระโพธิสัตว์กวนอิมช่วยเหลือ แต่การที่มีเพียงสองมือย่อมไม่ทันทุกเหตุการณ์ พระองค์จึงตั้งจิตอธิษฐาน ดลบันดาลให้มีพันเนตร พันกร เพื่อช่วยเหลือคนได้ครั้งละพันคน จนสามารถช่วยเหลือชาวเมืองเอาไว้ได้เป็นจำนวนมาก ด้วยเหตุการณ์ครั้งนั้น จึงทำให้ปางพันมือนี้ เป็นปางแห่งความเมตตา และได้สร้างเจ้าแม่กวนอิมแกะสลักที่องค์ใหญ่ที่สุดในโลก ขึ้นที่วัดมี่อิ้น หมู่บ้านหนิงเซียง เพื่อเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความเอื้ออาทรที่จะโปรดสัตว์ผู้อยู่ในห้วงทุกข์ คุ้มครองปกปักรักษาให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุทังปวง ปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย และมีอายุมั่นขวัญยืน

เจ้าแม่กวนอิมแกะสลัก ปางเหยียบมังกร “ปางแห่งความสำเร็จทุกประการ”
ปางเหยียบมังกร เป็นปางที่ระลึกถึงสมัยที่พระแม่กวนอิมอยู่ในแดนสุขาวดี ซึ่งมีพญาเต่า และพญามังกรบำเพ็ญมานานจนสามารถแปลงกายเป็นมนุษย์ได้ ครั้งหนึ่ง ลูกชายพญามังกรได้แปลงกายเป็นมนุษย์ได้มาเที่ยวที่เมืองมนุษย์และตกหลุมรักหญิงสาว ล่วงเกิน ก่อนที่กำจัดทิ้ง ทำให้ชาวบ้านในเมืองจับได้และสังหารลูกพญามังกร เมื่อพญามังกรได้ทราบข่าวจึงโกรธมาก ทำให้พระแม่กวนอิมได้อาสาลงมาปราบพญามังกรจนสำเร็จ และทำให้สำนึกผิดยอมให้พระแม่กวนอิมเหยียบพญามังกรขึ้นไปบำเพ็ญเพียรบนสวรรค์ ปางเหยียบมังกรนี้ จึงเหมาะกับการอธิษฐานขอให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ได้เลื่อนตำแหน่ง รวมทั้งปกปักรักษาให้แคล้วคลาดจากภัยทั้งปวง รวมถึงยังเป็นการปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย นำมาซึ่งความอุดมสมบูรณ์ ร่มเย็นเป็นสุข และมีอายุมั่นขวัญยืน

เจ้าแม่กวนอิมแกะสลัก ปางประทานบุตร “ปางแห่งความสมหวังในการขอบุตร”
ปางนี้มีที่มาจากการที่องค์ประโพธิสัตว์ กำลังเสด็จข้ามสะพานเมืองฉวนโจวไปยังเกาะผู่โถวซาน และได้ยินเสียงร้อยของเด็ก ๆ ทั้ง 100 คน ที่ถูกจับโดยเต๋าซือเพราะต้องการนำหัวใจเด็กชายเหล่านั้นมาบูชา พระโพธิสัตว์จึงลงจากดอกบัวมาให้ความช่วยเหลือแก่เด็กเหล่านั้น และพาไปส่งอย่างปลอดภัยให้กับเจ้ามืองฉวนโจว และชาวบ้านผู้ไม่มีบุตรรับไปเลี้ยงดู จึงเป็นความเชื่อที่ว่า ถ้าหากใครต้องการบุตร ให้กราบไหว้บูชาเจ้าแม่กวนอิมแกะสลัก ปางประทานบุตร เพื่อขอพรให้มีบุตรสมหวังดังปรารถนา ปางนี้จึงเป็นปางที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่ต้องการบุตร

เจ้าแม่กวนอิมแกะสลัก และลูกศิษย์ กิมท้งและเง็กนึ้ง
เป็นเจ้าแม่กวนอิมแกะสลัก ที่มีพุทธสาวกเบื้องซ้ายและขวาอยู่เคียงข้าง เป็นผู้ติดตามรับใช้เจ้าแม่กวนอิม ซึ่งถูกเรียกว่าเป็น กุมารทอง (กิมท้ง) คือเด็กชาย บุตรชายคนรองแห่งแม่ทัพหลี่จิ้ง และ หลงหนี่ (เง็กนิ้ง) พระธิดาแห่งเจ้าสมุทรผัวเจี๋ยหลัว ปวารณาตนเป็นพุทธสาวกพระโพธิสัตว์กวนอิม โดยได้รับคำสั่งสอนจากพระภิกษุสงฆ์ถึง 53 รูป และผ่านอุปสรรคต่าง ๆ จนบรรลุสู่การเป็นพระโพธิสัตว์ โดยในการบูชาเจ้าแม่กวนอิมควรถวายกิมท้งและเง็กนิ้ง ให้ประทับเคียงข้างพระองค์เป็นผู้รับใช้สนองงาน

เป็นยังไงกันบ้าง สำหรับเกร็ดความรู้เกี่ยวกับเจ้าแม่กวนอิมแกะสลัก ที่เรานำมาฝากในวันนี้ ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นแนวทางให้ทุกท่านสามารถเลือกเจ้าแม่กวนอิมแกะสลัก ในปางต่าง ๆ ได้ตามความต้องการ และความเหมาะสม

เลือกสินค้าหินแกะสลักอีกหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นเจ้าแม่กวนอิมแกะสลัก พระแกะสลัก ช้างแกะสลัก สิงโตแกะสลัก ฯลฯ เลือกหินแกะสลักจาก บริษัท รัศมีแกรนิต พลัส จำกัด ร้านขายศาลพระภูมิ ผู้ออกแบบ และแกะสลักหินอ่อน เรามอบชิ้นงานศาลโมเดิร์น อาทิ ศาลพระภูมิหินอ่อน ตี่จู้เอี๊ยะหินอ่อน เจ้าที่หินอ่อน ศาลพระพรหมหินอ่อน พระพุทธรูปหินแกะที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าทุกท่าน เรามีโรงงานผลิตศาลหินอ่อน และหินแกะสลักเองทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ออกแบบ และเจียรหินอ่อนโดยช่างชำนาญการ การันตีคุณภาพสินค้า ผลงาน และความประทับใจจากลูกค้าจำนวนมาก ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และลูกค้าทั่วไปที่เคยใช้บริการจริงกับจากเรา

 

สอบถามรายละเอียดงานศาลโมเดิร์น ศาลพระภูมิหินอ่อน เจ้าที่หินอ่อน ตี่จู้เอี๊ยะหินอ่อน ศาลพระพรหมหินอ่อน
หินอ่อนแกะสลักประเภทอื่น ๆ เช่น พระพุทธรูปหินแกะ พระแกะสลัก ช้างแกะสลัก สิงโตแกะสลัก เจ้าแม่กวนอิมแกะสลัก ฯลฯ

โทร. 092-626-6424 (คุณภู), 092-424-4264 (คุณเก้า)
Email: rassameegranit@gmail.com