ความรู้เบื้องต้นเรื่องศาลพระภูมิและศาลตี่จู้เอี๊ยะ

จะตั้งศาลพระภูมิและศาลตี่จู้เอี๊ยะ ต้องเตรียมการอย่างไรบ้าง เพื่อความเป็นสิริมงคลในบ้าน

ศาลพระภูมิ

สำหรับคนที่มีบ้าน หรืออาคารพาณิชย์ หากเป็นคนไทยก็มักจะนิยมตั้งศาลพระภูมิเพื่อเป็นการไหว้เจ้าที่เจ้าทาง เพื่อให้ปกป้องคุ้มครองคนในบ้าน ขับไล่และป้องกันสิ่งชั่วร้ายไม่ให้มาในบ้าน แต่หากเป็นคนไทยเชื้อสายจีนก็จะนิยมตั้งตี่จู้เอี๊ยะในบ้าน เพื่ออัญเชิญเทพเจ้าแห่งผืนดินมาประทับ เพื่อเคารพบูชาเสริมความเป็นสิริมงคลให้แก่บ้านเรือน หรือกิจการร้านค้า ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการตั้งศาลพระภูมิ หรือศาลตี่จู้เอี๊ยะก็ตาม การตั้งศาลทั้งสองแบบก็มีความรู้เบื้องต้นที่ควรรู้ก่อนทำการตั้งศาล เพื่อให้ตั้งศาลพระภูมิ หรือศาลตี่จู้เอี๊ยะได้อย่างถูกต้องตามหลักการ

ความรู้เบื้องต้นในการตั้งศาลพระภูมิ
สำหรับคนที่ต้องการตั้งศาลพระภูมิในบริเวณบ้าน ไม่ว่าจะเป็นบ้านที่สร้างใหม่ หรือบ้านที่สร้างมาได้สักพัก แต่ยังไม่มีศาลพระภูมิ มีข้อควรรู้ก่อนการตั้งศาลพระภูมิดังนี้

 • ระดับชานเรือนของศาลพระภูมิควรอยู่ระดับเดียวกับปาก หรือคิ้วของเจ้าของบ้าน
 • ข้อห้ามในการเลือกสีของศาลพระภูมิ คือห้ามใช้สีฟ้า สีน้ำเงินและสีดำ เพราะเป็นสีธาตุน้ำ ซึ่งเป็นธาตุที่เป็นอริกับธาตุไฟของศาลพระภูมิ
 • วัสดุที่ใช้ทำศาลพระภูมิ สามารถเลือกใช้ได้ทั้งแบบศาลพระภูมิไม้และศาลพระภูมิหินอ่อน ตามความชอบและงบประมาณของเจ้าของบ้าน ศาลพระภูมิหินอ่อนนั้น มีความเชื่อว่าหากใช้แล้วจะทำให้เจ้าของบ้านอยู่เย็นเป็นสุข เหมือนดั่งความเย็นของหิน ส่วนศาลพระภูมิไม้นั้น ควรใช้ไม้ใหม่ที่ไม่เคยถูกนำไปใช้มาก่อน
 • บริเวณที่ตั้งศาลพระภูมิควรอยู่หน้าบ้านและเป็นพื้นที่ที่สะอาด ไม่ควรอยู่ใกล้กับห้องน้ำ หรือถังขยะและไม่ควรตั้งศาลพระภูมิลึกเข้ามาในตัวบ้าน เพราะพลังของศาลพระภูมิจะแผ่ไปไม่ถึงบริเวณหน้าบ้าน
 • ควรตั้งศาลพระภูมิในทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศตะวันออก หรือทิศตะวันเฉียงใต้ของตัวบ้านและศาลพระภูมิต้องหันหน้าออกจากตัวบ้าน โดยทั่วไปมักตั้งศาลพระภูมิให้กันด้านข้างเข้าหาตัวบ้าน เพราะเมื่อคนในบ้านเดินผ่านศาลพระภูมิ จะสามารถเห็นด้านหน้าของศาลพระภูมิได้ เพื่อทำการไหว้เวลาเข้า-ออกบ้านและเพื่อให้สะดวกในการไหว้บูชาด้วยดอกไม้หรืออาหาร
 • เงาของตัวบ้านไม่ควรทับศาลพระภูมิโดยเด็ดขาด หากเป็นอาคาร หรือบ้านที่มีความสูงหลายชั้น ควรตั้งศาลพระภูมิไว้บนดาดฟ้า หรือชั้นบนสุดของบ้านที่เป็นที่เปิดโล่ง
 • รูปแบบของศาลพระภูมิ ไม่ว่าจะเป็นศาลพระภูมิไม้ หรือศาลพระภูมิหินอ่อน สามารถเลือกได้ตามความพึงพอใจ จะเป็นศาลพระภูมิแบบบ้านเรือนไทย ศาลพระภูมิแบบมณฑป ศาลพระภูมิแบบวัด ศาลพระภูมิแบบวิหาร หรือศาลโมเดิร์นก็สามารถทำวิธีนี้ได้ทั้งสิ้น ไม่มีข้อห้ามในเรื่องนี้
 • สิ่งสำคัญในการตั้งศาลพระภูมิให้ถูกต้อง คือการจัดวางเจว็ดศาล หรือเทพารักษ์ประจำศาลและเหล่าบริวารให้ครบถ้วนถูกต้อง
  - ตุ๊กตาชายหญิงตัวเล็ก 1 คู่

  - ละครยก หรือตุ๊กตาละครรำ 2 โรง (ประกอบด้วยตัวพระ-นางและนางรำ) เพื่อเป็นเครื่องสังเวยศาลพระภูมิ
  - ตุ๊กตาช้างและม้าอย่างละ 1 คู่
  - แจกันและเชิงเทียนอย่างละ 1 คู่
  - กระถางธูป 1 ใบ
  - ผ้าผูกเจว็ดศาล 1 ผืน, ผ้าพันศาล 1 ผืน และผ้าประดับศาลพระภูมิพันไว้ที่ประตูและหน้าต่าง
  - โต๊ะวางของถวายตั้งไว้ด้านหน้าศาลพระภูมิ
 • การตั้งศาลพระภูมิต้องตั้งตามฤกษ์ที่ให้พราหมณ์ดูให้และควรให้พราหมณ์เป็นผู้ทำพิธีตั้งศาลพระภูมิให้ ซึ่งร้านขายศาลพระภูมิบางร้าน จะมีบริการให้คำปรึกษา หรือมีบริการตั้งศาลพระภูมิด้วย
 • หลังจากตั้งศาลพระภูมิแล้ว ควรไหว้ศาลด้วยเครื่องสังเวย เช่น ดอกไม้ ธูปเทียน หมากพลู น้ำสะอาด น้ำหวานและผลไม้ อย่างน้อยเดือนละครั้งและหากทำได้ ควรทำบุญบ้านอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อเสริมพลังให้เจ้าที่ในศาลพระภูมิ

ความรู้เบื้องต้นสำหรับการตั้งตี่จู้เอี๊ยะในบ้าน
ส่วนการตั้งศาลตี่จู้เอี๊ยะนั้น บ้านหรืออาคารพาณิชย์ของคนไทยเชื้อสายจีนทุกบ้านจำเป็นต้องมีศาลตี่จู้เอี๊ยะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ทำกิจการค้าขาย ยิ่งต้องตั้งศาลตี่จู้เอี๊ยะในบ้าน เพื่อทำการเซ่นไหว้ทุกวัน แต่การตั้งศาลตี่จู้เอี๊ยะก็ต้องมีหลักที่ถูกต้องในการตั้งศาลเช่นกัน

 • เนื่องจากศาลตี่จู้เอี๊ยะเป็นที่สถิตของเทพเจ้าแห่งผินดิน จึงต้องตั้งศาลตี่จู้เอี๊ยะไว้ในระดับพื้น เพื่อให้ศาลตี่จู้เอี๊ยะได้รับพลังจากธาตุดิน
 • ควรตั้งศาลตี่จู้เอี๊ยะให้หันหน้าออกไปทางหน้าบ้าน หรือหน้าอาคาร หรือหากพื้นที่ไม่เอื้ออำนวยก็ควรให้ด้านหน้าของศาลตี่จู้เอี๊ยะเป็นพื้นที่เปิดโล่ง ไม่ควรมีสิ่งของมาวางบดบัง เพื่อให้มีอากาศถ่ายเทและให้ศาลได้รับแสงสว่างที่เพียงพอ เป็นการเสริมพลังให้กับศาลและเป็นการเปิดรับโชคลาภ
 • ด้านหลังของศาลตี่จู้เอี๊ยะไม่ควรมีเตาไฟ ห้องครัว เพราะจะทำให้เทพเจ้าในศาลร้อนและไม่ควรมีห้องน้ำ บันได หรือประตูอยู่ด้านหลังของศาลตี่จู้เอี๊ยะ เพราะเป็นที่ที่คนเดินผ่านไปมาและเหยียบเท้าอยู่เหนือเทพเจ้า
 • ด้านบนของศาลตี่จู้เอี๊ยะไม่ควรมีคาน หิ้งพระ หิ้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่น ๆ และตู้ปลา เพราะพลังจะขัดแย้งกันและไม่ควรมีห้องน้ำหรือท่อน้ำทิ้งจากห้องน้ำอยู่เหนือศาลตี่จู้เอี๊ยะ
 • ควรวางศาลตี่จู้เอี๊ยะไว้บนพื้นบ้าน โดยใต้ศาลไม่ต้องมีฐานรอง แต่สามารถนำแผ่นเงินแผ่นทอง หรือเพชรมาวางรองไว้ด้านล่างได้ เพื่อช่วยเสริมพลังของเทพเจ้า
 • ก่อนตั้งศาลตี่จู้เอี๊ยะในบ้าน ต้องเลือกตำแหน่งให้ดีที่สุด เพราะเมื่อตั้งศาลแล้วไม่ควรย้ายที่อีกเด็ดแล้ว
 • ตอนตั้งตี่จู้เอี๊ยะในบ้านให้เตรียมโต๊ะไหว้ฟ้าดินหน้าบ้านและอาหารสำหรับเซ่นไหว้ศาลตี่จู้เอี๊ยะให้พร้อม
 • หลังจากตั้งตี่จู้เอี๊ยะในบ้านแล้ว ควรไหว้ศาลทุกวัน ด้วยน้ำชา 5 ถ้วย, น้ำเปล่า 3 ถ้วย, ขนมสาลี่ ขนมเทียนและส้ม ทับทิม หรือผลไม้มงคลอื่น ๆ 5 ลูก และกระดาษทองไหว้เจ้า 1 ชุด
 • ควรทำพิธีเซ่นไหว้ศาลตี่จู้เอี๊ยะชุดใหญ่ทุกตรุษจีน

การตั้งศาลพระภูมิและศาลตี่จู้เอี๊ยะในบ้านนั้น เป็นความเชื่อที่มีมาช้านาน เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้อยู่อาศัยในบ้าน จึงเป็นสิ่งที่จะขาดไปเสียไม่ได้ หากคุณมีบ้านเป็นของตนเอง หรือมีอาคารพาณิชย์ที่ต้องการให้การทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรือง

และหากคุณกำลังจะตั้งหรือเปลี่ยนศาลพระภูมิ ศาลตี่จู้เอี๊ยะในบ้าน รัศมีแกรนิต พลัส คือผู้ออกแบบและแกะสลักหินอ่อน เรามอบชิ้นงานศาลพระภูมิหินอ่อน ตี่จู้เอี๊ยะหินอ่อน เจ้าที่หินอ่อน ศาลโมเดิร์น ศาลพระพรหมหินอ่อน พระพุทธรูปหินแกะ พระแกะสลัก ช้างแกะสลัก สิงโตแกะสลัก เจ้าแม่กวนอิมแกะสลักที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าทุกท่าน เรามีโรงงานผลิตเองทั้งในและต่างประเทศ มีช่างชำนาญการคอยบริการก่อนและหลังการขาย การันตีสินค้า ผลงานและความประทับใจจากลูกค้าจำนวนมาก ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชนและลูกค้าทั่วไปที่เคยใช้บริการจริงกับจากเรา

 

สอบถามรายละเอียดงานศาลโมเดิร์น ศาลพระภูมิหินอ่อน ตี่จู้เอี๊ยะหินอ่อน เจ้าที่หินอ่อน ศาลพระพรหมหินอ่อน
หินอ่อนแกะสลักประเภทอื่น ๆ ทั้งพระแกะสลัก ช้างแกะสลัก สิงโตแกะสลัก เจ้าแม่กวนอิมแกะสลัก และพระพุทธรูปหินแกะสลัก ราคาถูก

โทร. 092-626-6424 (คุณภู), 092-424-4264 (คุณเก้า)
Line: http://line.me/ti/p/~rsmplus
Facebook : https://www.facebook.com/rassameegranitplus/
Email: rassameegranit@gmail.com