ของเซ่นไหว้สำหรับศาลพระภูมิที่ถูกต้องตามหลัก

วิธีการเซ่นไหว้ศาลพระภูมิที่ถูกต้อง เสริมความเป็นสิริมงคล

ศาลพระภูมิ

 

พิธีเซ่นไหว้ศาลพระภูมิ เป็นหนึ่งในพิธีสำคัญที่จะต้องทำอย่างสม่ำเสมอ ไม่ใช่เพียงแค่วันตั้งศาลเท่านั้น เพราะการเซ่นไหว้ศาลพระภูมิถือเป็นการแสดงความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกปักรักษาเราให้อยู่รอดปลอดภัย และเพื่อเป็นการเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเราเองด้วย โดยส่วนมากแล้วพิธีเซ่นไหว้ศาลพระภูมิ เรามักจะเห็นได้บ่อย ๆ ตามสถานที่ทำงานหรือบริษัทต่างๆ ที่จะมีงานใหญ่ ก็มักจะมาเซ่นไหว้เจ้าที่เจ้าทางเพื่อความเป็นสิริมงคลอยู่เสมอ รวมถึงตามบ้านต่างๆ ก็มักจะไหว้ศาลพระภูมิ ในวันสำคัญ เช่น วันเกิดหรือวันพระด้วยเช่นกัน

หากใครที่เพิ่งสร้างศาลพระภูมิ และต้องการทำพิธีเซ่นไหว้ แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร ในบทความนี้ รัศมีแกรนิต จะพาทุกท่านไปดูรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการเซ่นไหว้ศาลพระภูมิ ตั้งแต่การเตรียมของเซ่นไหว้ วิธีการไหว้ เวลาที่เหมาะสม รวมไปถึงของต้องห้ามที่ไม่ควรนำมาเซ่นไหว้ศาลพระภูมิ จะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างไปติดตามดูกันได้เลย

สิ่งที่ต้องเตรียมในการไหว้ศาลพระภูมิ มีอะไรบ้าง?

สิ่งที่ต้องเตรียมในการไหว้ศาลพระภูมิ จะประกอบไปด้วย 4 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ อาหารคาว อาหารหวาน เครื่องดื่ม และของบูชา ซึ่งต้องเตรียมดังนี้

อาหารคาว
อาหารคาว ได้แก่ หัวหมู เป็ด-ไก่ทั้งตัว ปลามีหัว-หาง กุ้ง ปู รวมถึงแกง และแกงจืด สามารถเลือกได้ตามความสะดวก หรือความเหมาะสมในเทศกาลต่าง ๆ เช่น วันขึ้นปีใหม่ หรือวันตรุษจีน เป็นต้น

อาหารหวาน
อาหารหวาน ได้แก่ ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง ขนมหวานที่มีสีขาว-แดง เช่น ขนมต้มขาว หรือขนมต้มแดง ขนมเม็ดขนุน ขนมถ้วยฟู มะพร้าวน้ำหอมอ่อน ขนมหูช้าง รวมไปถึงผลไม้มงคลชนิดต่าง ๆ เช่น กล้วย สับปะรด แอปเปิ้ลแดง แก้วมังกร ขนุน แตงไทย เป็นต้น

เครื่องดื่ม
เครื่องดื่มที่นิยมถวายศาลพระภูมิ ได้แก่ น้ำเปล่า น้ำชา น้ำผลไม้ น้ำอัดลม หรือจะถวายเหล้าก็ได้เช่นกัน

ของบูชา
ของบูชา ได้แก่ ธูปจำนวน 9 ดอก ดอกไม้ พวงมาลัย ข้าวปากหม้อ (ข้าวที่หุงใหม่ก่อนคนบริโภคเท่านั้น ห้ามใช้ข้าวเหลืออย่างเด็ดขาด) รวมถึงพานหมาก พลู และบุหรี่ด้วย

ข้อควรระวังในการไหว้ศาลพระภูมิ และของต้องห้ามนำมาถวาย

ในการทำพิธีเซ่นไหว้ศาลพระภูมิ ยังมีข้อควรระวังและสิ่งของต้องห้ามนำมาถวายอีกด้วย สำหรับข้อควรระวัง ควรระมัดระวังในเรื่องของจำนวนธูป และบทสวด ซึ่งจะต้องศึกษาให้ดีก่อนว่า จำนวนธูปที่ใช้ไหว้เจ้าที่นั้นต้องใช้กี่ดอก นับเป็นเรื่องที่สำคัญมาก รวมไปถึงบทสวดที่ใช้ด้วยเช่นกัน ส่วนของต้องห้ามนำมาถวาย ให้ระวังในเรื่องของอาหาร หรือผลไม้ที่มีชื่อไม่เป็นมงคล เช่น ละมุด พุทรา กระท้อน ลางสาด หรือมังคุด เป็นต้น

จำนวนธูปที่ใช้ในการไหว้ศาลพระภูมิ

ในการไหว้ศาลพระภูมิ หรือพระชัยมงคล ควรใช้ธูปจำนวน 9 ดอก ในการเซ่นไหว้ จะต้องเริ่มต้นจากการจุดธูปก่อนเสมอ เมื่อจุดธุปแล้วให้ตั้งนะโม 3 จบ แล้วต่อด้วยพระคาถาไหว้ศาลพระภูมิ ดังนี้

ให้สวดบทสวดมนต์ 3 จบ: ภูมมัสมิง ทิสาภาเค สันติภูมมา มหิทธิกา เตปิตุมเห อนุรักขันตุ อาโรคเยนะ สุเขนะจะ

ส่วนอีกบทนั้นเมื่อสวดแล้วสามารถบอกคำอธิษฐานได้: สิโรเม ขอเดชะพระภูมิเทวารักษาที่ รับพระพรจากเจ้ากรุงพาลี ให้วัฒนาถาวรสิ่งสุขแด่ข้าพเจ้า ขอให้ข้าพเจ้า….มั่งมีเงินทองและทรัพย์พัสดุข้าวของเนืองนอง โสตถิ ชัยยะ ภะวันตุ เม

เมื่อกล่าวคำสวดมนต์จบแล้ว ก็เริ่มถวายของไหว้ แล้วดำเนินการตามพิธีในขั้นตอนต่อไปได้เลย

การเซ่นไหว้ศาลพระภูมิที่ถูกต้อง ต้องทำอะไรบ้าง?

การทำพิธีเซ่นไหว้ศาลพระภูมิ ควรไหว้สักการะในทุก ๆ วันพระ วันอังคาร หรือวันเสาร์ สามารถใช้ของไหว้เล็ก ๆ น้อย ๆ ตามสะดวกได้ แต่ในวันสำคัญหรือเทศกาลต่าง ๆ เช่น วันเกิด วันขึ้นปีใหม่ วันตรุษจีน ก็อาจจะจัดเตรียมของไหว้แบบครบเซ็ต เพื่อเป็นการเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและสมาชิกในครอบครัวปีละ 1 ครั้ง โดยมีเพียง 3 ขั้นตอน คือ
1.จุดธูป 9 ดอกแล้วสวดบทสวดตามที่กล่าวไปด้านบนให้จบ
2.นำอาหารคาวหวานและเครื่องเซ่นต่าง ๆ ไปถวาย
3.รอธุปหมดสามารถลาของไหว้มารับประทานได้ เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับตนเอง

บทสวดมนต์ที่ใช้ในการเซ่นไหว้ศาลพระภูมิ

สำหรับบทสวดมนต์ และคาถาที่ใช้กล่าวเมื่อเซ่นไหว้ศาลพระภูมิ ไม่ได้มีเพียงแค่บทเดียว แต่ยังมีบทสวดอื่น ๆ อีก ขึ้นอยู่กับเจตนาในการไหว้ ได้แก่

คาถาสำหรับบูชา
เป็นคาถาสำหรับการบูชา: ยัสสา มุสสะระเณ นาปิ อันตะลิกเขปิ ปาณิโน ปะติฎ ฐะมะ ธิคัจฉันติ ภูมิยังวิยะ สัพพะทา สัพพูปัททะวะชาลัมหา ยักขะโจรา ทิสัมภะวา คะณะนา ณะจะ มุตตานัง ปะริตตันตัม ภาณามะเหฯ

คำถวายเครื่องสังเวยพระภูมิ
เมื่อต้องการถวายเครื่องสังเวยต่าง ๆ ให้ท่องบทสวดนี้ : นะโม เม ชะยะมังคะลัง ภูมิเทวานัง สักการะวันทะนัง สูปะพะยัญชะนะสัมปันนัง โภชะ นานัง สาลีนัง สะปะริวารัง อุทะกัง วะรัง อาคัจฉันตุ ปะริภุญชันตุ สัพพะทา หิตายะ สุขายะ สันติเทวา มะหิทธิกา เตปิ ตุมเห อะนุรักขันตุ อาโรคะเยนะ สุเขนะ จะฯ

คาถาสำหรับขอพร
สำหรับการขอพรสามารถใช้บทสวดนี้ได้ โดยที่บอกชื่อของตัวเองในบทสวดได้ด้วย : สิโรเม ขอเดชะ พระภูมิเทวารักษาที่ รับพระพรจากเจ้ากรุงพาลีมา ให้วัฒนาถาวร สิ่งสุข แด่……ให้มั่งมีเงินทอง และทรัพย์พัสดุข้าวของเนื่องนอง ทั้งพร้อมพงศ์เผ่าบริวาร บุตรหลานเหลนลื้อบันลือ สาธุชนซ้องสรรเสริญ โสตถิ ชัยะ ภะวันตุ เม

บทสวดไหว้ขอขมาศาลพระภูมิ
บทสวดไหว้ขอขมาศาลพระภูมิ ใช้กล่าวในกรณีที่ต้องซ่อมศาลที่ชำรุดแตกหัก เปลี่ยนศาล หรือต้องการทำความสะอาดศาล โดยกล่าวบทสวดได้ดังนี้
ท่องทั้งหมด 3 จบ อิติสุคะโต อะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ ปฐะวีคงคา พระภุมมะเทวา ขะมามิหัง

การทำพิธีเซ่นไหว้ศาลพระภูมิ ควรปฏิบัติตามข้อแนะนำอย่างเคร่งครัด เพื่อความเหมาะสม ถูกต้องตามหลัก และเป็นการเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล สร้างความสบายใจให้แก่ผู้อยู่อาศัย

เลือกศาลโมเดิร์นหินอ่อน อย่างศาลศาลพระภูมิ ศาลตี่จู้เอี๊ยะ ศาลพระพรหม ศาลเจ้าที่ที่สวยงาม คลาสสิคตลอดกาล เลือก บริษัท รัศมีแกรนิต พลัส จำกัด ร้านขายศาลพระภูมิ ผู้ออกแบบ และแกะสลักหินอ่อน เรามอบชิ้นงานศาลโมเดิร์น อาทิ ศาลพระภูมิหินอ่อน ตี่จู้เอี๊ยะหินอ่อน เจ้าที่หินอ่อน ศาลพระพรหมหินอ่อน พระพุทธรูปหินแกะที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าทุกท่าน เรามีโรงงานผลิตศาลหินอ่อน และหินแกะสลักเองทั้งในประเทศ และต่างประเทศ และสินค้าหินแกะสลักอีกหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นพระแกะสลัก ช้างแกะสลัก สิงโตแกะสลัก เจ้าแม่กวนอิมแกะสลัก ฯลฯ มีขนาดให้เลือกหลากหลาย ออกแบบ และเจียรหินอ่อนโดยช่างชำนาญการ การันตีคุณภาพสินค้า ผลงาน และความประทับใจจากลูกค้าจำนวนมาก ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และลูกค้าทั่วไปที่เคยใช้บริการจริงกับจากเรา

 

สอบถามรายละเอียดงานศาลโมเดิร์น ศาลพระภูมิหินอ่อน เจ้าที่หินอ่อน ตี่จู้เอี๊ยะหินอ่อน ศาลพระพรหมหินอ่อน
หินอ่อนแกะสลักประเภทอื่น ๆ เช่น พระพุทธรูปหินแกะ พระแกะสลัก ช้างแกะสลัก สิงโตแกะสลัก เจ้าแม่กวนอิมแกะสลัก ฯลฯ

โทร. 092-626-6424 (คุณภู), 092-424-4264 (คุณเก้า)
Email: rassameegranit@gmail.com