การสร้าง ออกแบบ และการติดตั้งศาลพระภูมิในประเพณีไทย

การสร้าง ออกแบบ และการติดตั้งศาลพระภูมิให้ถูกหลัก เสริมความเป็นสิริมงคล

ศาลพระภูมิ

 

คนไทยมักจะให้ความเคารพนับถือ และให้ความสำคัญกับศาลพระภูมิ ซึ่งเป็นศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อกันว่าจะช่วยปกปักรักษา และคุ้มครองสมาชิกในบ้านให้พ้นภัยและอยู่เย็นเป็นสุข ไม่ว่าจะเป็นบ้าน คอนโด สถานที่ทำงาน หรือสถานที่สำคัญต่างๆ ก็จะต้องมีศาลพระภูมิตั้งอยู่อย่างเด่นชัด ทำให้หลายคนจะให้ความสำคัญในเรื่องของการสร้างและออกแบบศาลพระภูมิอย่างเหมาะสม และสวยงาม แต่สำหรับที่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร ในบทความนี้เราจะพาทุกท่านไปดูหลักการสร้างและออกแบบศาลพระภูมิที่ถูกต้องตามหลักประเพณีไทย จะมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง ไปดูพร้อม ๆ กันได้เลย

ลักษณะที่ดีของศาลพระภูมิ

โดยทั่วไปแล้ว ศาลพระภูมิจะมีลักษณะที่โดดเด่นเลยก็คือ เป็นศาลที่มีเสาต้นเดียว ระดับชานชาลาของศาลพระภูมิควรอยู่เหนือระดับปากหรืออยู่เหนือระดับคิ้วของเจ้าของบ้าน และสีที่เหมาะสมในการสร้างศาลพระภูมิควรเป็นสีธาตุไฟ เช่น สีแดง หลีกเลี่ยงสีฟ้า สีน้ำเงิน และสีดำ ซึ่งเป็นสีของธาตุน้ำ และทำให้พลังในการส่งเสริมความเป็นสิริมงคลนั้นลดลง แต่อย่างไรก็ตาม เรื่องของขนาด ความสูง และสีของศาลพระภูมินั้นก็ไม่ได้มีกฎเกณฑ์ตายตัวว่าต้องเลือกแบบใด ขึ้นอยู่กับความพอใจของเจ้าของบ้าน รวมไปถึงงบประมาณในการสร้างด้วย

นอกจากนี้ ศาลพระภูมิยังต้องมีองค์ประกอบอื่น ๆ ด้วย ไม่ว่าจะเป็นบริวาร หรือของตกแต่งต่าง ๆ โดยต้องมีลักษณะดังนี้

• บริวารของศาลพระภูมิ
สำหรับส่วนที่เป็นบริวารจะประกอบด้วยตุ๊กตาชาย-หญิง ตุ๊กตาช้าง-ม้า อย่างละ 1 คู่ และชุดละครรำ 2 โรง

• เจว็ดศาลพระภูมิ
เจว็ดศาลพระภูมิ เป็นรูปปั้นที่เป็นตัวแทนของพระชัยมงคล หรือพระภูมิเทพารักษ์ ซึ่งมีหน้าที่พิทักษ์เหย้าเรือน ช่วยปกปักรักษาผู้อยู่อาศัยให้พ้นภัย ลักษณะทั่วไปของเจว็ดศาลพระภูมิจะเป็นรูปปั้นแกะสลักเป็นรูปเทวดาถือพระขรรค์ หรือเป็นลักษณะของใบเสมา

• เครื่องประดับตกแต่ง

 • แจกัน 1 คู่
 • กระถางธูป 1 ใบ
 • เชิงเทียน 1 คู่
 • ฉัตรเงิน-ฉัตรทอง 2 คู่
 • ผ้าผูกเจว็ด 1 ผืน
 • ผ้าขาว 1 ผืน
 • ผ้าแพร 3 สี 1 ชุด
 • แป้งเจิม 1 ถ้วย
 • ทองคำเปลว 1 ชุด

สถานที่ตั้ง ทิศมงคล และหลักการสร้างศาลพระภูมิที่ถูกต้อง

ในการสร้าง ออกแบบ และติดตั้งศาลพระภูมิจะต้องมีการพิจารณาในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการตั้งที่บ้าน สถานที่ทำงาน ห้างร้าน หรืออื่น ๆ โดยสิ่งที่ควรคำนึงถึงในการสร้างศาลพระภูมิที่ถูกต้อง มีดังนี้

สถานที่ตั้งศาลพระภูมิ

สำหรับสถานที่หรือบริเวณที่ควรตั้งศาลพระภูมิ ควรพิจารณาในหลายๆ ด้าน ดังนี้

 • ที่ตั้งศาลพระภูมิไม่ควรใช้พื้นที่เดียวกับตัวบ้าน จะต้องติดตั้งบนพื้นดินเท่านั้น แต่ถ้าหากที่บ้านไม่มีพื้นดิน หรือไม่มีพื้นที่มากพอ ก็สามารถติดตั้งบนดาดฟ้าได้เช่นกัน แต่โดยส่วนมากแล้ว ศาลที่ตั้งไว้บนดาดฟ้ามักจะเป็นศาลพระพรหม หรือศาลของเทพต่าง ๆ
 • ใต้เสาของศาลพระภูมิจะต้องมีฐานรอง โดยจะต้องยกฐานให้สูงขึ้นจากพื้นดินอีกประมาณ 1-2 คืบ
 • การตั้งศาลพระภูมิ ควรตั้งให้ห่างจากบริเวณของตัวบ้านเล็กน้อย หรืออยู่ในระยะที่เงาของตัวบ้านไม่สามารถบดบังศาลพระภูมิได้
 • ที่ตั้งของศาลพระภูมิ ไม่ควรอยู่ใกล้ห้องน้ำ หรือหันหน้าไปทางห้องน้ำ
 • ไม่ควรหันหน้าศาลพระภูมิให้ตรงกับประตูทางเข้าบ้าน
 • ควรเว้นระยะห่างจากศาลพระภูมิให้ห่างจากกำแพงบ้านอย่างน้อยประมาณ 1 เมตร

ทิศมงคลสำหรับการตั้งศาลพระภูมิ

ตามความเชื่อของประเพณีไทย การตั้งศาลพระภูมิจะต้องหันไปในทิศมงคล ซึ่งทิศที่ควรหลีกเลี่ยงคือทิศตะวันตก และทิศใต้ โดยสามารถจัดอันดับทิศมงคลต่าง ๆ ได้ดังนี้

 • ทิศมงคลตั้งศาลพระภูมิอันดับที่ 1 คือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ทิศมงคลตั้งศาลพระภูมิอันดับที่ 2 คือ ทิศตะวันออก
 • ทิศมงคลตั้งศาลพระภูมิอันดับที่ 3 คือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้

อุปกรณ์ที่ต้องใช้สำหรับการตั้งศาล และขั้นตอนการสร้างศาลพระภูมิที่ถูกต้อง

สำหรับการติดตั้งศาลพระภูมิจะต้องแบ่งเป็น 2 วันคือ วันเตรียมหลุมเพื่อปักเสาตั้งศาล และวันทำพิธีตั้งศาลพระภูมิ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

การปักเสาตั้งศาล

ก่อนวันทำพิธีตั้งศาลพระภูมิ 1 วัน จะต้องมีการเตรียมหลุมปักเสาให้เรียบร้อยก่อน โดยเตรียมของมงคลสำหรับใส่ลงไปในหลุม ดังนี้

 • เหรียญเงิน และเหรียญทองอย่างละ 9 เหรียญ
 • ใบเงิน ใบทอง ใบนางคุ้ม ใบนางกวัก ใบรัก ใบมะยม ใบนาค และใบกาหลง อย่างละ 9 ใบ
 • ดอกพุทธรักษา 9 ดอก
 • ดอกบานไม่รู้โรย 9 ดอก
 • ไม้มงคล 9 อย่าง
 • พลอยนพเก้า
 • แผ่นเงินทองนาค

เมื่อใส่ของมงคลดังกล่าวทั้งหมดลงไปในหลุมแล้ว ให้ใช้มือกลบให้มิด และที่สำคัญคือห้ามใช้เท้าโดยเด็ดขาด

อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการตั้งศาลพระภูมิ

 • เจว็ด 1 ชุด
 • ละครรำ 2 โรง
 • ตุ๊กตาชาย-หญิง อย่างละ 1 คู่
 • ตุ๊กตาช้าง-ม้า อย่างละ 1 คู่
 • แจกัน 1 คู่
 • กระถางธูป 1 ใบ
 • เชิงเทียน 1 คู่
 • ฉัตรเงิน-ฉัตรทอง 2 คู่
 • โพธิ์เงิน-โพธิ์ทอง 2 คู่
 • โอ่งเงิน-โอ่งทอง
 • ผ้าผูกเจว็ด 1 ผืน
 • ผ้าขาว 1 ผืน
 • ด้ายสายสิญจน์ 1 ม้วน
 • ผ้าแพร 3 สี 1 ชุด
 • แป้งเจิม น้ำมันหอม หรือน้ำอบ 1 ถ้วย
 • ธูป เทียน ทองคำเปลว 1 ชุด
 • มาลัย 7 สี
 • ม่านหน้าศาล
 • ข้าวตอก ถั่ว งา

เครื่องสังเวยสำหรับตั้งศาลพระภูมิ

อาหารคาว

 • หัวหมู 1 หัว
 • เป็ด 1 ตัว
 • ไก่ต้ม 1 ตัว
 • ปลานึ่ง 1 ตัว
 • ข้าวสวย 2 ถ้วย
 • น้ำจิ้ม 2 ถ้วย
 • บายศรีปากชามยอดไข่ 1 คู่

อาหารหวาน

 • ขนมต้มขาว
 • ขนมต้มแดง
 • มะพร้าวอ่อน
 • เผือก-มันต้ม
 • ขนมหูช้าง
 • ขนมถ้วยฟู
 • ขนมถั่วงา

ผลไม้

 • สับปะรด
 • กล้วย
 • ขนุน
 • แตงไทย
 • ฟักทอง

เครื่องดื่มและของไหว้อื่นๆ

 • เหล้า 1 ขวด
 • น้ำสะอาด 2 แก้ว
 • น้ำชา 2 ถ้วย
 • พานหมาก พลู บุหรี่ 1 คู่

ขั้นตอนการตั้งศาลพระภูมิ

สำหรับขั้นตอนการตั้งศาลพระภูมิ หากเป็นไปได้ควรจะมีผู้นำในพิธี เช่น พราหมณ์ หรือหมอตั้งศาล ร่วมทำพิธีกับเจ้าของบ้านด้วย เพื่อความถูกต้อง เหมาะสม และเสริมความเป็นสิริมงคล โดยจะมีขั้นตอน ดังนี้

 • เจ้าของบ้านนำของไหว้ต่าง ๆ มาเตรียมจัดโต๊ะบูชาให้เรียบร้อยก่อนทำพิธี
 • พราหมณ์ หรือหมอตั้งศาลจะทำการพรมน้ำมนต์ ลงยันต์ที่ศาล และเจิมทอง
 • เจ้าของบ้าน จุดธูป-เทียน กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย
 • พราหมณ์ หรือหมอตั้งศาลจะทำการโปรยทรายเสก และพรมน้ำมนต์ที่หลุมเสาศาลพระภูมิ
 • ทำการวางเสาศาล และตั้งตุ๊กตาลงไปในศาล จากนั้นจึงทำพิธีอัญเชิญเทวดาขึ้นศาลพร้อมผูกผ้าแพร 3 สีที่เสาให้เรียบร้อย
 • จุดธูป-เทียนที่โต๊ะบูชาและถวายเครื่องสังเวยเทวดาพร้อมกล่าวคำบูชา เป็นอันเสร็จสิ้นพิธี

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า การสร้าง หรือติดตั้งศาลพระภูมิ ไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ใดก็ตาม ควรมีการพิจารณา และคำนึงถึงหลาย ๆ ด้านเพื่อความเหมาะสมและถูกต้อง รวมถึงยังเป็นการเสริมความเป็นสิริมงคลให้แก่ผู้อยู่อาศัยด้วย และทั้งนี้ทั้งนั้น การเลือกศาลพระภูมิก็ควรเลือกจากร้านที่มีมาตรฐาน และเป็นมืออาชีพด้วยเช่นกัน

เลือกศาลพระภูมิ ศาลตี่จู้เอี๊ยะ ศาลพระพรหม ศาลเจ้าที่ ศาลโมเดิร์นหินอ่อนที่สวยงาม คลาสสิคตลอดกาล เลือก บริษัท รัศมีแกรนิต พลัส จำกัด ร้านขายศาลพระภูมิ ผู้ออกแบบ และแกะสลักหินอ่อน เรามอบชิ้นงานศาลโมเดิร์น อาทิ ศาลพระภูมิหินอ่อน ตี่จู้เอี๊ยะหินอ่อน เจ้าที่หินอ่อน ศาลพระพรหมหินอ่อน พระพุทธรูปหินแกะที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าทุกท่าน เรามีโรงงานผลิตศาลหินอ่อน และหินแกะสลักเองทั้งในประเทศ และต่างประเทศ และสินค้าหินแกะสลักอีกหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นพระแกะสลัก ช้างแกะสลัก สิงโตแกะสลัก เจ้าแม่กวนอิมแกะสลัก ฯลฯ มีขนาดให้เลือกหลากหลาย ออกแบบ และเจียรหินอ่อนโดยช่างชำนาญการ การันตีคุณภาพสินค้า ผลงาน และความประทับใจจากลูกค้าจำนวนมาก ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และลูกค้าทั่วไปที่เคยใช้บริการจริงกับจากเรา

 

สอบถามรายละเอียดงานศาลโมเดิร์น ศาลพระภูมิหินอ่อน เจ้าที่หินอ่อน ตี่จู้เอี๊ยะหินอ่อน ศาลพระพรหมหินอ่อน
หินอ่อนแกะสลักประเภทอื่น ๆ เช่น พระพุทธรูปหินแกะ พระแกะสลัก ช้างแกะสลัก สิงโตแกะสลัก เจ้าแม่กวนอิมแกะสลัก ฯลฯ

โทร. 092-626-6424 (คุณภู), 092-424-4264 (คุณเก้า)
Email: rassameegranit@gmail.com